W północnych województwach z racji jeszcze nie zakończonych żniw podaż ziarna – szczególnie pszenicy paszowej, jest większa. Niemniej jednak, obecne niekorzystne warunki pogodowe utrudniające zakończenie żniw, mogą spowodować, że nie zebrane jeszcze zboże może nie nadawać na paszę. W konsekwencji podaż ziarna paszowego z tegorocznych zbiorów może być mniejsza od oczekiwanej.

W stosunku do poprzedniego tygodnia, ceny pszenicy paszowej w wytwórniach pasz pozostają stabilne lub też nieznacznie wzrosły. Obecnie, ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale 600-630 PLN/t. Ceny pszenicy paszowej w portach są  na poziomie 630-660 PLN/t z dowozem.

Ceny za pszenżyto wynoszą od 510 PLN/t do 540 PLN/t. W związku małą dostępnością jęczmienia, jego ceny są wysokie i wynoszą 550-570 PLN/t. Ceny kukurydzy z ubiegłorocznych zbiorów zawierają się w przedziale 650-750 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Pierwsze kontrakty na ziarno kukurydzy z tegorocznych zbiorów są zawierane przy cenie 650 PLN/t.

Z racji uszczuplonej podaży pszenicy konsumpcyjnej, jej ceny utrzymują się na bardzo wysokim poziomie i kształtują się w granicach 760-820 PLN/t. Ceny pszenicy konsumpcyjnej w portach sięgają od 800 PLN/t do nawet 900 PLN/t za pszenicę o bardzo dobrych parametrach jakościowych (z dowozem).

Jęczmienia paszowego i żyta brakuje praktycznie we wszystkich regionach kraju. Część dostawców posiadających ziarno dobrej jakości, zdecydowało się je przechować w oczekiwaniu na dalsze wzrosty cen. Kształtowanie się cen pszenicy paszowej w kolejnych tygodniach będzie m.in. zależało od tego, ile ziarna jakości paszowej uda się jeszcze zebrać.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!