W różnych regionach kraju termin siewu pszenżyta się różni, najpierw zaczyna się w północno-wschodniej Polsce od 10 do 20 września, w południowo-wschodniej, centralnej i północnej części miedzy 10, a 25 września, a na zachodzie od 20 września nawet do 5 października.


Rozwój i wzrost pszenżyta z reguły przebiega w średniej temperaturze dobowej 14°C na początku okresu wegetacji, pod koniec - 8°C. Taka pogoda sprzyja dobremu krzewieniu i właściwemu hartowaniu się roślin przed okresem zimowym. Z kolei rośliny wysiane na koniec października z tzw. siewów opóźnionych, nie osiągają zwykle jesienią fazy krzewienia, dlatego okres wschody-krzewienie wydłuża się do wiosny.

Pszenżyto wysiewa się na głębokość 2-4 cm. Płycej zaleca się siew na glebach ciężkich łatwo zasklepiających się, z kolei głębiej na lżejszych. Natomiast rozstawa rzędów powinna wynosić od 9 do 12 cm.

Trzeba wiedzieć, że obsada kłosów na jednostce powierzchni to jeden z najważniejszych czynników plonotwórczych. Obsada roślin kształtowana jest przez gęstość wysiewu, która pozwala roślinie na odpowiednie krzewienie, zaopatrzenie w składniki pokarmowe, a także wody.

Ilość wysiewu z kolei zależy w dużej mierze od specyfiki danej odmiany i jej wymagań świetlnych.

Na wyliczenie masy nasion (kg/ha) korzysta się ze wzoru = zalecana ilość wysiewu (mln) × masa 1000 ziaren (g) × 100 zdolność kiełkowania ( proc.)

Według Metodyki integrowanej ochrony pszenżyta normy wysiewu (wyliczona dla MTZ 40 g i zdolność kiełkowania 95 proc.) w kg/ha dla takich odmian jak: Fidelio, Woltario, Magnat, Pawo, Witon, Baltiko, Trismart, Borwo, Leontino, Grenado wynoszą dla kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego i wadliwego - 105 kg/ha, żytniego bardzo dobrego - 126 kg/ha, żytniego dobrego - 168 kg/ha. Z kolei dla odmian: Algoso, Atletico, Sorrento, Todan, Moderato, Hortenso, Aliko, Gniewko, Grenado, Pizarro, Pigmej, Alekto wynoszą dla kompleksów pszennych - 126 kg/ha, dla żytniego bardzo dobrego - 168 kg/ha, dla żytniego dobrego - 210 kg/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!