Komisja ds. rejestracji odmian roślin uprawnych przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do rejestru 27 nowych odmian kukurydzy.

Zarejestrowano 2 odmiany wczesne, 11 odmian średnio wczesnych i 14 średnio późnych. W sumie do Krajowego Rejestru wpisano 27 nowych odmian kukurydzy.

Nowe odmiany kukurydzy w Krajowym Rejestrze Odmian

Odmiany wczesne (FAO 200-220)

 • Kwintus – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • LG30179 – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 200; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

Odmiany średnio wczesne (FAO 230-240)

 • Agro Polis – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Bilizi – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
 • Cyrano – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • ES Asteroid – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
 • ES Meteorit – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
 • ES Zorion – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
 • SM Finezja – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
 • SM Hetman – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
 • SM Hubal – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
 • SM Jubilat – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 230-240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
 • SY Kardona – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.