Komisja ds. rejestracji odmian roślin uprawnych przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do rejestru 3 nowe odmiany jęczmienia ozimego, 7 pszenżyta ozimego i 7 żyta, z którego 5 jest odmianami mieszańcowymi, a 2 populacyjnymi. Wśród zarejestrowanych odmian 5 pochodzi z polskich hodowli.

Jęczmień ozimy

Arenia - odmiana wielorzędowa typu pastewnego, zgłaszający: Saaten-Union Polska.
Kaylin - odmiana wielorzędowa typu pastewnego, zgłaszający: IGP Polska.
Nele - odmiana wielorzędowa typu pastewnego, zgłaszający: Saaten-Union Polska.

Pszenżyto ozime

Avokado - odmiana pastewna, zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin.
Elanto - odmiana pastewna, zgłaszający: Syngenta Polska.
Festino - odmiana pastewna, zgłaszający: Syngenta Polska.
Kasyno - odmiana pastewna, zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin.
Rufus - odmiana pastewna, zgłaszający: Saaten-Union Polska.
Sekret - odmiana pastewna, zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR.
Temuco - odmiana pastewna, zgłaszający: Syngenta Polska.

Żyto

Dańkowskie Turkus - odmiana populacyjna, zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin.
Dańkowskie Hadron - odmiana populacyjna, zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin.
KWS Binntto - odmiana mieszańcowa, zgłaszający: KWS Lochow Polska.
KWS Dolaro - odmiana mieszańcowa, zgłaszający: KWS Lochow Polska.
KWS Florano - odmiana mieszańcowa, zgłaszający: KWS Lochow Polska.
SU Arvid - odmiana mieszańcowa, zgłaszający: Saaten-Union Polska.
SU Gerrit - odmiana mieszańcowa, zgłaszający: Saaten-Union Polska.

Podobał się artykuł? Podziel się!