W ostatnich trzech latach liczba nowo rejestrowanych odmian pszenicy ozimej była szczególnie duża. W tym okresie do krajowego rejestru wpisano aż 30 nowych odmian pszenicy zwyczajnej oraz jedną pszenicy twardej (durum).

Odmiany zarejestrowane w roku 2011

ARKADIA
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność średnia. Mrozoodporność dość duża. Odporność na rdzę brunatną - dość duża, na septoriozę plew, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na septoriozę liści - dość mała, na mączniaka prawdziwego - mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

ELIPSA
Odmiana pastewna (grupa C). Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną - duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - średnia, na septoriozę plew i brunatną plamistość liści - dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnie, liczba opadania duża, zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

KWS Dacanto
Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność mała do bardzo małej. Odporność na rdzę brunatną bardzo duża, na septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści dość duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o.