Kukurydza wymaga ścisłej rejonizacji i w zależności od regionu wskazany jest wysiew odmian o odpowiedniej wczesności. Odmiany wczesne, średnio wczesne i późne zbierane są w różnych terminach, a w zależności od terminu zbioru różna jest wilgotność ziarna. Im odmiana wcześniejsza, tym okres wegetacyjny jest krótszy. Odmiany wczesne plonują niżej niż średnio wczesne i średnio późne, ale charakteryzuje je największy udział kolb i gwarantują zebranie ziarna o 10-20 dni wcześniej, o wilgotności 25-30 proc. Mieszańce średnio wczesne dojrzewają o 11-12 dni, a średnio późne o 23-26 dni później niż wczesne. Mieszańce średnio późne plonują lepiej niż wczesne (o 5-15 proc.), lecz cechują się niższym udziałem kolb i późniejszym terminem dojrzewania niż odmiany wczesne. Najmniejszy udział kolb wyróżnia odmiany późne, które charakteryzuje jednak najwyższy potencjał plonowania. Zachodzi jednak ryzyko niepowodzenia uprawy na terenach o krótkim okresie wegetacji. Należy pamiętać, że im późniejsza i wyższa odmiana, tym rzadziej powinna być siana.

Prezentujemy nowości odmianowe kukurydzy polecane przez firmy hodowlano-nasienne do uprawy w różnych rejonach kraju. Hodowcy rekomendują je jako wysokowydajne i sprawdzone, dostosowane regionalnie do warunków klimatycznych i glebowych. Przeważają propozycje pochodzące z Wspólnotowego Katalogu Odmian (CCA). Zazwyczaj są one objęte doświadczeniami rozpoznawczymi prowadzonymi przez COBORU. Gdy potwierdzają w nich swoje korzystne cechy, zostają wpisane do Krajowego Rejestru Odmian.

ODMIANY BARDZO WCZESNE I WCZESNE

Severus - FAO 170 ziarno, kiszonka

To ultrawczesna odmiana na ziarno, o relatywnie bardzo wysokim plonie w tej grupie wczesności z katalogu CCA. Podczas zbioru we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS w Polsce 2012-2013 wyróżniała się w swojej grupie wczesności najsuchszym ziarnem - 23,1 proc. (średnia z 2012-2013). Odmianę charakteryzuje dobry wigor początkowy. Dostosowana jest do wszystkich rodzajów gleb. Hodowca: KWS Polska.

Coryphee - FAO 190 ziarno, kiszonka

Bardzo wczesna odmiana ziarnowa o wysokim potencjale plonowania na suche ziarno z katalogu CCA. Przed zbiorem ziarno szybko oddaje wodę. Odmiana charakteryzuje się dobrą wymłacalnością, małymi uszkodzeniami, budowa ziarniaka Coryphee dedykuje ją do przemiału na grys. Odmiana nadaje się na wszystkie gleby. Hodowca: KWS Polska.