Pszenica jara

Harenda - odmiana jakościowa - klasa A. Odmiana charakteryzuję się stabilnym i bardzo wysokim plonowaniem na terenie całego kraju. Odznacza się dużą odpornością na choroby: (choroby podstawy źdźbła, mączniaka, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew i fuzariozę kłosów) jak również wysoka odpornością na wyleganie. Posiada średnie wymagania glebowe i wyróżnią się dużą tolerancją na zakwaszenie gleby. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

Mandaryna - odmiana jakościowa (A) o bardzo dobrej plenności. Według danych z COBORU w 2013 roku plonowała na poziomie 106% wzorca. Wykazuje bardzo dobrą zdrowotność, szczególnie na mączniaka prawdziwego (8,1), choroby podstawy źdźbła (8,0) i rdzę brunatną (7,8). (parametry w skali 90). Jest to odmiana wczesna o średniej wysokości i bardzo dobrej odporności na wyleganie. Ziarno o średniej MTZ (ok. 38,2 g), dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu i o wysokiej gęstości w stanie zsypnym. Ziarno odznacza się bardzo dobrą wartością technologiczną. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Pszenżyto jare

Mazur - odmiana pastewna. Charakteryzująca się wysoką plennością: plon na A1 w 2012 i 2013 roku - 106% wzorca, na A2 w 2012 - 105% wzorca, w 2013 - 101% wzorca. Odmiana odznacza się bardzo dobra odpornością na choroby, w szczególności na mączniaka prawdziwego (8,3), rdzę brunatna (8,6), fuzariozę kłosa (8,0).Jest to odmiana wczesna, o średniej wysokości źdźbła (ok. 102 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie. Wykazuje średnia odporność na porastanie. Ziarno o średnio wysokiej MTZ (ok. 40,1 g) i przeciętnej zawartości białka . Hodowca: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o

Jęczmień jary

KWS Irina - odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej do bardzo dobrej. Cechą wyróżniającą jest bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego oraz dobra odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość. Rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie, termin dojrzewania średni. Duża masa tysiąca ziaren, bardzo dobre wyrównanie ziarna i niska do średniej zawartość białka. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonotwórczym zarówno na przeciętnym jak i intensywnym poziomie agrotechniki. Odmiana dedykowana do intensywnej technologii prowadzenia łanu na dobrych stanowiskach glebowych. KWS Lochow Polska sp. z o.o.