Największe straty zimowe zaobserwowano w wyniku uszkodzeń roślin spowodowanych przez:
- występowanie pleśni śniegowej,
- wymoknięcie roślin w zastoiskach wodnych na przedwiośniu,
- wyprzenie roślin na plantacjach, na których długo zalegała gruba pokrywa śnieżna,
- rozmarzanie w dzień i zamarzanie w nocy wody z topniejącego śniegu, co znacznie osłabiało system korzeniowy ozimin.

Według wstępnej wiosennej oceny stanu upraw zanotowano niższą od ubiegłorocznej (z wyjątkiem żyta) obsadę roślin żywych i kiełkujących na 1 m2 zasianych jesienią 2010 r. upraw ozimych.
Liczba roślin żywych na 1 m2 wynosiła dla:
- pszenicy ozimej - ok. 391 (w roku ubiegłym 452),
- żyta - ok. 322 (w roku ubiegłym 324),
- jęczmienia ozimego - ok. 337 (w roku ubiegłym 379),
- pszenżyta ozimego - ok. 337 (w roku ubiegłym 342),
- rzepaku i rzepiku ozimego - ok. 52 (w roku ubiegłym 55).

W badanych próbach polowych udział roślin żywych i nasion kiełkujących wyniósł w bieżącym roku dla pszenicy ozimej - 92,3 proc. (o 2,2 pkt proc. mniej niż w roku ubiegłym), dla żyta - 89,4 proc. (o 0,5 pkt proc. mniej), dla jęczmienia ozimego - 89,6 proc. (o 1,7 pkt proc. mniej), dla pszenżyta ozimego - 93,3 proc. (o 2,1 pkt proc. więcej niż w roku ubiegłym), a dla rzepaku i rzepiku ozimego - 75,8 proc. (o 7,4 pkt proc. mniej niż w roku ubiegłym).

Słabsze przezimowanie upraw większości gatunków zbóż (z wyjątkiem zasiewów pszenżyta ozimego) w porównaniu z rokiem ubiegłym może nie mieć zdecydowanego wpływu na wysokość zbiorów upraw ozimych. Decydujący wpływ na plonowanie plantacji będą miały warunki agrometeorologiczne w okresie dalszej wegetacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!