Uproszczenia w uprawach zbóż sprzyjają zachwaszczeniu i nagromadzeniu uciążliwych gatunków chwastów, które w porę niezwalczone mogą stanowić zagrożenie dla upraw i znacząco obniżyć plon. Gatunki takie, jak: przytulia czepna, maruna bezwonna, fiołek polny, mak polny czy przetacznik polny, odznaczają się dużą konkurencyjnością wobec roślin uprawnych. Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki, dr Katarzyna Marczewska-Kolasa i mgr Marcin Bortniak z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu oraz dr Witold Łykowski i dr Paweł Kazikowski z BASF Polska podjęli współpracę przy ocenie mieszaniny tritosulfuronu z florasulamem w preparacie Biathlon 4D. Badano skuteczność zwalczania chwastów dwuliściennych i selektywność wobec roślin uprawnych w zależności od sposobu i terminu aplikacji mieszaniny w uprawie zbóż ozimych i jarych.

W celu przeprowadzania oceny zespół założył doświadczenie polowe w zbożach ozimych: pszenicy i pszenżycie oraz jarych: pszenicy i owsie. Herbicyd stosowano w zbożach ozimych w fazie ich krzewienia, natomiast w zbożach jarych w fazie 3-4 liści właściwych. Badany środek aplikowano pojedynczo i w połączeniu z adiuwantem Dash HC w różnych dawkach. Aby ocenić skuteczność, zespół stosował środek pojedynczo w dawkach: 0,04 kg/ha, 0,055 kg/ha i 0,07 kg/ ha oraz z adiuwantem dodawanym w ilości 1 l/ha. Do weryfikacji selektywności mieszaninę aplikowano w dawkach: 0,07 kg/ha i 0,14 kg/ha oraz adiuwantem w dawkach: 0,07 kg/ha+1 l/ha i 0,14 kg/ha+2 l/ha. Skuteczność mieszaniny w zwalczaniu chwastów i ocenę fitotoksyczności określano kilkakrotnie. Z poletek doświadczalnych zostało zebrane także ziarno i określono wysokość plonowania.

Zespół ocenił, że przeprowadzane doświadczenia nad możliwością wykorzystania mieszaniny tritosulfuronu z florasulamem w zbożach wykazały wysoką przydatność w zwalczaniu wielu chwastów dwuliściennych. Skuteczność chwastobójcza poddanego badaniom herbicydu zależała od wysokości dawki oraz sposobu i terminu jej aplikacji. Zastosowanie go we wczesnej fazie rozwojowej chwastów w zbożach jarych wykazywało wyższą skuteczność działania już przy niższych dawkach. Biathlon 4D aplikowany samodzielnie w dawce 0,05 kg/ha efektywniej eliminował takie gatunki, jak: marunę bezwonną, przytulię czepną, tasznik pospolity w zbożach jarych niż ozimych. Użycie najwyższej dawki badanego środka - 0,07 kg/ha - pozwoliło uzyskać podobną, bardzo dobrą skuteczność niezależnie od terminu stosowania.