W przekroju wojewódzkim stan zasiewów pszenicy ozimej wahał się od 4,1 stopnia w województwie lubelskim do 3,2 stopnia w województwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Stan gorszy niż przed rokiem wykazały następujące województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Najwyższą różnicę w ocenie stanu upraw pszenicy ozimej odnotowano w województwach: zachodniopomorskim (niżej o 0,5 stopnia) i wielkopolskim (niżej o 0,4 stopnia) oraz w  lubelskim (wyżej o 0,8 stopnia). Lepszy stan plantacji w porównaniu do roku ubiegłego zanotowano jedynie w województwie lubelskim. W województwach łódzkim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim i świętokrzyskim oceny stanu zasiewów pszenicy ozimej były na poziomie ubiegłorocznych.

Stan zasiewów żyta oceniono na 3,3 stopnia kwalifikacyjnego. To o 0,1 stopnia niżej w porównaniu do roku ubiegłego i o 0,2 stopnia niżej od średniej z lat 2001-2005. Zasiewy żyta najwyżej oceniono w województwach: lubelskim - na 4 stopnia, opolskim - na 3,9 stopnia, a najniżej w województwach: podlaskim - na 2,8 stopnia, mazowieckim i pomorskim - na 3,1 stopnia. Jedynie województwo lubelskie stan zasiewów w bieżącym roku oceniło jako lepszy od analogicznej oceny z roku ubiegłego.
Jęczmień ozimy również dostał 3,3 stopnia kwalifikacyjnego. Zasiewy tego gatunku najwyżej oceniono w województwie lubelskim - na 4 stopnia, a najniżej w województwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim i zachodniopomorskim - na 3,0 stopnia. Największą różnicę w ocenie stanu upraw jęczmienia ozimego w porównaniu z ubiegłoroczną wiosenną oceną wykazano w województwach: lubelskim (wyżej o 0,7 stopnia) oraz wielkopolskim i zachodniopomorskim (niżej o 0,5 stopnia).

Pszenżyto również oceniono na 3,3. W przekroju wojewódzkim oceny stanu zasiewów wahały się od 4,2 stopnia w województwie lubelskim do 2,9 w województwie podlaskim. Ocenę lepszą od ubiegłorocznej odnotowano w województwach: lubelskim, małopolskim, opolskim i świętokrzyskim; w województwach: lubuskim, podkarpackim, pomorskim i śląskim ocena była na poziomie ubiegłorocznej, natomiast w pozostałych województwach oceny były niższe.

Stan zasiewów mieszanek zbożowych ozimych oceniono na 3,3 stopnia kwalifikacyjnego. Ocena ta była w bieżącym roku niższa od ubiegłorocznej w 11 województwach (spadek wahał się od 0,3 do 0,1 stopnia), a wyższa od ubiegłorocznej w województwach: lubelskim (wyżej o 0,8 stopnia), opolskim i śląskim (wyżej o 0,2 stopnia) i świętokrzyskim (wyżej o 0,1 stopnia), natomiast w województwach lubuskim i podkarpackim oceny były na poziomie ubiegłorocznych.

Najgorzej oceniono stan rzepaku i rzepiku ozimego, na 2,9 stopnia kwalifikacyjnego. Najlepsza sytuacja była w województwie lubelskim (oceniany na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego), a najsłabsza w województwach: zachodniopomorskim - 2,4 stopnia i kujawsko-pomorskim - 2,3 stopnia. Stan zasiewów rzepaku i rzepiku ozimego w 14 województwach oceniono jako gorszy od ubiegłorocznego, w 2 województwach ocena plantacji rzepaku i rzepiku ozimego była wyższa od oceny z wiosny ubiegłego roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!