Program ochrony tych dwóch gatunków zbóż przed chwastami jest dość bogaty. Obejmuje ponad 100 kombinacji. Jego podstawową cechą jest brak możliwości odchwaszczania zbóż jarych w terminie przedwschodowym. Jest to praktyczna zaleta wykluczająca przewidywanie zachwaszczenia. Wszystkie zalecane herbicydy można dostosować do występujących, uprzednio rozpoznanych gatunków chwastów.

Mimo braku preparatów przedsiewnych, ochronę można rozpocząć bardzo wcześnie, bo już od fazy pierwszego liścia zbóż (BBCH 11). Zabiegi wykonywane szybko po wschodach (zbóż i chwastów) są bardzo korzystne, gdyż eliminują konkurencję w momencie jej powstawania. Niejednokrotnie warunki klimatyczne i organizacyjne nie pozwalają na wykonanie wczesnych zabiegów. Na szczęście zgodnie z programem można je wykonywać w zdecydowanie późniejszej fazie, aż do momentu w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 39). Należy jednak pamiętać, że mimo pełnej selektywności herbicydów w stosunku do zbóż, wraz z rozwojem chwastów spada ich wrażliwość na stosowane środki. W zdecydowanej większości podczas zabiegów chwasty nie powinny przekraczać fazy 8 liści (BBCH 18), co dotyczy przede wszystkim chwastów dwuliściennych.

Do zwalczania owsa głuchego zalecane są tylko dwie substancje czynne - fenoksaprop-P-etyl do fazy czterech liści owsa (BBCH 14) - i pinoksaden aż do fazy początku liścia flagowego (BBCH 37).

Program ochrony pszenicy jarej i jęczmienia jarego ukształtował się na przestrzeni wielu lat. Niektóre z substancji czynnych są nawet grubo po "pięćdziesiątce". Należą do nich środki np. zawierające 2,4-D czy MCPA. Są i zdecydowanie młodsze, a ponad to cały czas ochronie roślin przed chwastami towarzyszy rozwój nowych technologii, rozszerzenie zastosowań, zmiany terminów stosowania, zabiegi łączne obejmujące produkcję mieszanin fabrycznych oraz wykorzystanie mieszanin zbiornikowych.

W aktualnym programie w ramach mniejszych i większych nowości należy zwrócić uwagę na kilka rozwiązań. Po aktualizacji etykiety Glean 75 WG i wprowadzeniu na rynek odpowiednika tego preparatu Nuher 75 WG (chlorosulfuron) środki te można stosować już od fazy pierwszego liścia w dawce 7 g/ha. Ilość ta jest przeznaczona jedynie do zwalczania chwastów dwuliściennych z głównym przeznaczeniem ograniczania samosiewów rzepaku.