Naukowcy przypominają, że chwasty w kukurydzy można eliminować herbicydami doglebowymi aplikowanymi przed siewem lub po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej, których działanie w dużej mierze zależy od wilgotności gleby. W niesprzyjających warunkach z zabiegu można zrezygnować i zwalczać chwasty preparatami stosowanymi powschodowo, zwykle jako jeden zabieg nalistny.

- Wybór terminu zabiegu nalistnego warunkowany jest fazą rozwojową roślin kukurydzy oraz wschodami większości chwastów jedno- i dwuliściennych. Rośliny kukurydzy wykazują najmniejszą wrażliwość na herbicydy stosowane nalistnie w okresie, gdy wytworzą od 2 do 8 liści - BBCH 12-18. Chwasty będące w tym czasie w zbliżonych fazach rozwojowych są z kolei najbardziej wrażliwe na działanie herbicydów i najskuteczniej zwalczane, dlatego stosowanie herbicydów w tym czasie jest podstawą odchwaszczania upraw kukurydzy - informuje prof. Woźnica i dr Idziak.

Problemem w uprawie kukurydzy mogą być chwasty pojawiające się już po zastosowaniu herbicydów, tzw. zachwaszczenie wtórne, które pojawiają się masowo w sprzyjających warunkach pogodowych, w momencie, gdy herbicyd już nie działa.

- Coraz częściej jako rozwiązanie problemu zachwaszczenia wtórnego i bardziej efektywnego kontrolowania zachwaszczenia upraw kukurydzy podaje się metodę dawek dzielonych, czyli dwukrotnego zabiegu powschodowego, obniżonymi dawkami herbicydów - w sumie dawka niższa bądź równa dawce zalecanej przez producenta przy jednokrotnym zabiegu - podają.

Jak podają specjaliści wykonanie zabiegu jest wówczas ściśle związane z pojawieniem się wschodów chwastów, a nie fazy rozwojowej rośliny uprawnej. - Terminy zabiegów przypadają na okres wschodów chwastów, tj. gdy znajdują się one w fazie siewek. Rozłożenie zabiegów w czasie sprzyja eliminacji chwastów i dynamicznej wegetacji kukurydzy, co ostatecznie weryfikowane jest wysokością uzyskanego plonu. Warunkiem powodzenia tej metody jest dobranie odpowiedniej mieszaniny herbicydów (pod kątem obecnych na polu chwastów) aplikowanych z dodatkiem adiuwantów - informują naukowcy.

Podobał się artykuł? Podziel się!