Eliminację chwastów w owsie należy przeprowadzać ostrożnie, gdyż zboże to jest bardzo wrażliwe na wiele substancji czynnych. To, w połączeniu ze słabnącym zainteresowaniem jego uprawą, wpływa na ograniczoną ilość dostępnych na rynku herbicydów.

Z drugiej strony owies ze zbóż jest najbardziej konkurencyjny w stosunku do chwastów. Wynika to głównie z jego wczesnego terminu siewu oraz szybkiego przyrostu masy nadziemnej i korzeniowej. Ponadto rośliny owsa tworzą dłuższe źdźbła o bogatszym ulistnieniu, które szybko zacieniają glebę. W prawidłowo prowadzonym płodozmianie zdarza się, że odchwaszczanie tej uprawy nie jest konieczne.

Większość zarejestrowanych preparatów zawiera MCPA, dikambę oraz triasulfuron. Są to od lat znane i ze względu na niską cenę, najczęściej wybierane rozwiązania w tej uprawie.

Do odchwaszczania owsa można użyć:

Agritox 500 SL (MCPA),
Agroxone Max 750 SL (MCPA),
Ceridor MCPA 750 SL (MCPA),
Chwastox 500 SL (MCPA),
Chwastox 750 SL (MCPA),
Chwastox Extra 300 SL (MCPA),
Dicoherb 750 SL (MCPA),
Chwastox Turbo 340 SL (MCPA, dikamba),
Chwastox Turbo 340 SL (MCPA, dikamba),
Arena 70 WG (dikamba , triasulfuron),
Lintur 70 WG (dikamba, triasulfuron),
Merida 70 WG (dikamba, triasulfuron),
Mocarz 75 WG (dikamba, tritosulfuron),
Nokaut 75 WG (dikamba, tritosulfuron),
Triadik 70 WG (dikamba, triasulfuron),
Triadik Bis 70 WG (dikamba, triasulfuron),
Biathlon 4 D (tritosulfuron, florasulam),
Chisel Nowy 51,6 WG (tifensulfuron metylu, chlorosulfuron),
Chwastox Trio 540 SL (mekoprop-P, MCPA, dikamba),
Gold 450 EC (2,4-D, fluroksypyr),
Logran 20 WG (triasulfuron),
Nuher 75 WG (chlorosulfuron),
Glean 75 WG (chlorosulfuron).

Podobał się artykuł? Podziel się!