Zachwaszczenie zbóż jarych jest podobne jak zbóż ozimych. Zasadniczą różnicą jest brak form zimujących w zbożach jarych. Największy problemem stwarza owies głuchy. Dotychczas nie został opracowany program zwalczania tego gatunku w uprawie pszenżyta jarego.

Od trzeciego liścia do końca krzewienia (BBCH  13 – 29) można zastosować  przykładowo:

- Arena 70 WG (dikamba + tritosulfuron) oraz kilka innych preparatów  zawierających tę samą substancję czynną tj., Merida 70 WG, Triadik Bis 70 WG. Wszystkie stosowane w zalecanej dawce 0,12 – 0,15 kg/ha.

Od 4 liścia do końca krzewienia (BBCH 14 – 29)

- Chwastox 500 SL (MCPA) -  dawka 1,1 l/ha,

- Chwastox Extra 300 SL (MCPA) -  dawka 3l/ha,

- Aminopielik Super 464 SL ( 2,4 – D + dikamba) - dawka 0,8 l/ha.

W tym okresie można zastosować również preparaty oparte na substancji czynnej (dikamba + tritosulfuron) wraz z adiuwantem Trend 90 EC w zalecanej dawce 0,12 - 0,15 l/kga /ha. Występuje również możliwość połączenia (dikamba + triasulfuron) z Chwastox Extra 300 SL (MCPA) + 1 – 1,15l/ha. 

- Chwastox Extra 300 SL (MCPA) + Trend 90EC – dawka 0,12 – 0,15 + 1 – 1,15l/ha.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!