Zabiegi doglebowe w tym sezonie mogą się cieszyć mniejszym powodzeniem. Cały mijający już okres wegetacji charakteryzował się niedoborem opadów. W wielu punktach kraju panowała susza. Czy późnoletnie i jesienne opady uzupełnią ten deficyt? Czy gleba zostanie uwilgotniona w takim stopniu, by zaktywizować substancje czynne herbicydów przedwschodowych? To jeszcze trudno stwierdzić. Można jednak powiedzieć, że z punktu widzenia ochrony przed zachwaszczeniem susza plantatorom nie jest straszna, ponieważ cały zasób herbicydów (oprócz jednego) można wykorzystać do zabiegów nalistnych, co absolutnie nie oznacza, że zboża mogą obejść się bez wody.

ZABIEGI DOGLEBOWE

W tej niekorzystnej sytuacji pomocny w podejmowaniu decyzji jest asortyment herbicydów aktualnego programu odchwaszczania zbóż podczas jesieni. Zgodnie z zaleceniami stosunek zabiegów doglebowych do nalistnych powinien wynosić 1:5. Ponadto herbicyd Racer 250 EC (flurochloridon) jako jedyny może być stosowany tylko doglebowo. Pozostałe środki zawierające chlorosulfuron, izoproturon i pendimetalinę mogą również być wykorzystane do zabiegów nalistnych.

Drugi aspekt ochrony zbóż podczas jesieni to kolejny wybór, czy plantacje chronić równocześnie przed miotłą zbożową i chwastami dwuliściennymi, czy w tym celu wykonać osobne zabiegi, w tym ewentualne korekcyjne już na wiosnę. Otóż wybór jest dość trudny, ponieważ zdecydowana liczba zaleceń obejmuje kompleksowe zwalczanie chwastów, a tylko pojedyncze są zalecane do zwalczania gatunków tylko jednoliściennych bądź tylko dwuliściennych.

Biorąc pod rozwagę wszystkie możliwości, możemy rozpocząć ochronę bezpośrednio po siewie, stosując chlorosulfuron (Glean, Nuher). Ta od wielu lat wykorzystywana substancja czynna obarczona jest, niestety, brakiem skuteczności na uodpornione biotypy miotły zbożowej. Należy jednak nadmienić, że skutecznie zwalcza miotłę wrażliwą, a ponadto często jest wykorzystywana do zwalczania samosiewów rzepaku. W tym celu można zdecydowanie obniżyć dawkę do 5 g/ha bez względu na to, czy będzie to zabieg doglebowy czy nalistny.

Także "dwuterminowa" jest pendimetalina zarejestrowana w formie dwóch formulacji i to niestety odmiennie - jeżeli rozpatrywać wskazania pod kątem gatunków zbóż. W identycznych terminach można stosować fabryczną mieszaninę pendimetaliny z izoproturonem (Maraton). Natomiast analogiczne mieszaniny zbiornikowe różnych form pendimetaliny z preparatem