Niewiele jest odmian pszenicy o mniejszych wymaganiach glebowych, które na słabszych glebach pozwolą uzyskać zadowalający, dobrej jakości plon. W takich warunkach ważne jest stanowisko, zespół zabiegów agrotechnicznych i właściwy dobór odmiany.

Na gleby słabsze nadaje się elitarna odmiana pszenicy ościstej Pilgrim PZO, która na glebach odpowiednich do uprawy żyta plonuje na poziomie 4,5-5,5 t/ha. W takich warunkach glebowych i przy występujących posuchach zawartość białka waha się w granicach 13 proc. W 3-letnich badaniach rozpoznawczych na dobrych stanowiskach plonowała na poziomie 7-8 t/ha, a średnia zawartość białka wynosiła 13,8 proc, średnia liczba opadania 325 sek.

– Pszenicę odmiany Pilgrim PZO, która jest alternatywą dla upraw żyta możemy wysiewać na pola mozaikowate utrzymane w dobrej kulturze, należące do średnich gleb, wrażliwych na okresowe niedobory wody. Odmiana silnie się krzewi , a liście szybko zacieniają glebę zapobiegając nadmiernemu parowaniu i przez to stratom wody. Pilgrim dość szybko się kłosi, bo ok 9 dni wcześniej niż inne odmiany standardowe, dojrzewa 6 dni wcześniej przez co lepiej znosi czerwcowe susze – mówił dr Heinrich Thӧle z IGP Deutschland podczas sympozjum IGP Polska 10 grudnia br. w Śmiłowie (powiat pilski).

Pilgrim PZO jest odporna na wirusy odglebowe wywołujące mozaikę zbóż, której sprawcami są wirus SBWMV – odglebowej mozaiki zbóż, SBCMV – odglebowej żółtej mozaiki i WSSMV – wrzecionowato-smugowatej mozaiki pszenicy. Odmiana charakteryzuje się niską podatnością na rdzę brunatną i rdzę żółtą oraz fuzariozę kłosów.

Zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne, przy czym 1 jednostka to ok 30-40 kg ziarna. Ilość roślin na 1m2 powinna wynosić 450-750 sztuk. W przypadku nawożenia azotowego zwrócono uwagę, że najlepsze plony uzyskiwano przy stosowaniu całości dawki na początku okresu wegetacji. – Wczesną wiosną są jeszcze zasoby wody po zimie, natomiast w kwietniu wody zazwyczaj zaczyna brakować, dlatego bardziej korzystna jest aplikacja całości dawki nawożenia na początku okresu wegetacji – mówił dr Heinrich Thӧle z IGP Deutschland.

Podobał się artykuł? Podziel się!