Żywot odmiany kukurydzy jest krótki, gdyż co roku pojawią się nowsze i wartościowsze. Dlatego nie warto nadmiernie przywiązywać się do uprawy jednej odmiany przez kilka lat.  Należy natomiast interesować się nowościami, bo dobór odpowiedniej odmiany jest kluczem do sukcesu w uprawie nie tylko kukurydzy.

W Janowie na Opolszczyźnie 12 września podczas Dnia Kukurydzy zaprezentowano kolekcję 83 odmian. Były te zarejestrowane w Polsce, ale także odmiany z katalogu unijnego (CCA), do których uprawy należy u nas podchodzić bardzo ostrożnie, dopóki nie zostaną one sprawdzone w naszych warunkach.

Firma Sumi-Agro prezentowała odmianę Veritis, dobrze znaną naszym rolnikom. Jest to mieszaniec przeznaczony do uprawy na ziarno i kiszonkę (FAO 230–240), wytwarza kolby typu flex. Oznacza to, że przy zmniejszonej obsadzie spowodowanej np. niekorzystnymi warunkami (uprawa w monokulturze, susza) odmiana ta wytwarza kolby dorodniejsze (dłuższe i/lub grubsze), o większe liczbie rzędów ziarniaków i większej liczbie ziarniaków w rzędzie. Poza tym cechuje się luźnymi koszulkami, cienkim rdzeniem i ziarnem flint/dent (patrz ramka). Sprawia to, że ziarno dosycha już podczas dojrzewania na polu, co powoduje zmniejszenie nakładów na jego dosuszanie.
Nowością Sumi-Agro była odmiana Crazi, która kilka lat temu została zarejestrowana we Francji. Jest to mieszaniec średnio późny (FAO 290), dający ziarno typu flint, przydatny do uprawy na ziarno i na kiszonkę. Rośliny tej odmiany wyróżniają się prawie pionowo wzniesioną kolbą, co podczas deszczów przed zbiorem może istotnie zmniejszyć porażenie przez fuzariozy kolb, bo pionowe jej ustawienie przyspiesza spływanie wody.

Syngenta pokazała dwie nowe odmiany: Falkone i Nekta. Falkone to mieszaniec przeznaczony do uprawy na ziarno (FAO 230–240). Ziarno jest zbliżone do flint. Charakteryzuje się wysoką przydatnością dla przemysłu młynarskiego. Kolba jest typu flex. Odznacza się szybkim oddawaniem wody z ziarna.  Inne zalety to dobra zdrowotność roślin i kolb, tolerancja na wyleganie łodygowe.
Nekta jest mieszańcem przeznaczonym do uprawy na ziarno lub kiszonkę (FAO 250). Ma ziarno pośredniego typu dent/flint. Kolba zawiera cienką osadkę, co zapewnia wysoki udział ziarna w masie kolby. Jest duża, dobrze wypełniona, z dobrze zaziarnionym wierzchołkiem. W ubiegłym roku w badaniach rejestrowych COBORU dała o 11 proc. wyższy plon ziarna (najlepszy wynik) niż średnia dla grupy odmian średnio wczesnych. Ważny jest także szybki początkowy wzrost roślin.