Po przejściu procesu rejestracji - 3-letnich doświadczeń, odmiany przechodzą kolejno standardowo dwa lata badań przydatności odmian do uprawy. Jest ona sprawdzana w danym województwie w doświadczeniach porównawczych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Dopiero wówczas można spodziewać się ewentualnej rekomendacji odmian na Liście Odmian Zalecanych (LZO). Głównym kryterium zamieszczenia odmiany na LZO jest wysokość i stabilność plonowania odmiany w danym województwie. Analizie poddawane są także inne cechy, jak np. odporność na choroby, wyleganie, porastanie ziarna w kłosach czy też jego wartość technologiczna.

Celem tworzenia LZO jest wskazanie najlepszych dla danego regionu odmian spośród wpisanych do Krajowego Rejestru oraz Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych Unii Europejskiej (CCA). Na LOZ najlepsze odmiany mogą znaleźć się wcześniej - już po pierwszym roku badań, jako odmiany wstępnie rekomendowane. Pod ocenę berze się wówczas dwa, trzy lata doświadczeń rejestrowych. W roku 2017 na podstawie wyników PDOiR na LOZ wpisano trzy odmiany pszenicy ozimej ze wstępną rekomendacją do uprawy:

Delawar na terenie województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i pomorskiego, Janosch na terenie województwa śląskiego,

Pokusa w województwie łódzkim.

Przedstawiamy charakterystykę odmian wpisanych na listę w tym oraz ubiegłym roku, zalecanych do uprawy na terenie województw w roku 2017, usystematyzowaną według przynależności do grup jakościowych.

Julius (CCA) - odmiana elitarna (grupa E). Zimotrwałość średnia. Dobra odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści, rdzę brunatną i DTR. Dobra odporność na wyleganie. Termin kłoszenia późny. Liczba opadania stabilna i bardzo duża. Odmiana tolerancyjna w stosunku do warunków glebowych. Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska.

Arkadia (KR 2011) - odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zimotrwałość dość duża. Odporność na rdzę brunatną dość duża; na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia; na brunatną plamistość liści dość mała; na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin.