W wyborze konkretnej odmiany może pomóc Lista Zalecanych Odmian dla poszczególnych regionów kraju. Podajemy LZO na terenie województw na rok 2012 wg. COBORU:

Woj. dolnośląskie: Borwo (kr), Pigmej (kr), Pawo, Grenado (kr).

Woj. kujawsko-pomorskie: Algoso, Tulus, Pizarro, Leontino, Borwo (kr), Pigmej (kr), Alekto (kr).

Woj. lubelskie: Algoso, Tulus, Todan, Aliko, Trismart, Baltiko (kr), Moderato.

Woj. lubuskie: Algoso, Tulus, Pizarro, Leontino, Aliko, Trigold, Trismart.

Woj. łódzkie: Tulus, Pizarro, Leontino, Borwo (kr), Fredro R, Todan, Aliko, Pawo, Witon.

Woj. mazowieckie: Algoso, Tulus, Pizarro, Leontino, Borwo (kr), Todan, Trismart.

Woj. opolskie: Algoso, Tulus, Pizarro, Leontino, Alekto (kr), Fredro R, Trigold, Grenado (kr).

Woj. podkarpackie: Algoso, Pizarro, Alekto (kr), Todan, Baltiko (kr), Moderato.

Woj. podlaskie: Algoso, Tulus, Pizarro, Leontino, Pigmej (kr), Alekto (kr), Pawo, Grenado (kr), Sorento, Witon.

Woj. pomorskie: Algoso, Tulus, Pizarro, Borwo (kr), Fredro R, Moderato, Sorento.

Woj. śląskie: Algoso, Tulus, Leontino, Borwo (kr), Trigold, Baltiko (kr), Atletico (kr).

Woj. świętokrzyskie: Algoso, Tulus, Pizarro, Leontino, Borwo (kr), Pigmej (kr), Alekto (kr), Cerber R.

Woj. warmińsko-mazurskie: Algoso, Tulus, Pizarro, Borwo (kr), Pigmej (kr), Todan, Aliko, Trigold, Atletico (kr).

Woj. wielkopolskie: Algoso, Tulus, Pizarro, Leontino, Borwo (kr), Pigmej (kr), Pawo.

Woj. zachodniopomorskie: Algoso, Tulus, Pizarro, Leontino, Pigmej (kr), Fredro R, Trismart.

(kr) - odmiana krótkosłoma, R - odmiana wstępnie rekomendowana.

Podobał się artykuł? Podziel się!