Pszenżyto jare na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego plonuje lepiej niż pszenica jara. Powodem są mniejsze wymagania glebowe tego gatunku. Ponadto pszenżyto jest mniej wrażliwe na niskie pH gleby niż pszenica jara. Przestrzegając zaleceń agrotechnicznych, wysoki plon ziarna można również uzyskać na glebach kompleksu żytniego słabego. W porównaniu do pozostałych zbóż jarych charakteryzuje się najdłuższym okresem wegetacji, stąd powinno być siane możliwie jak najwcześniej. Ze względu na słabszą krzewistość, norma wysiewu powinna wynosić 450-550 ziaren na m2. Siewu nie można opóźniać o więcej niż 10 dni w stosunku do terminu zalecanego.

Ziarno pszenżyta odznacza się wysoką wartością pokarmową z uwagi na wysoką zawartość białka i jego korzystny skład aminokwasowy. W porównaniu z pszenicą zawiera więcej aminokwasów egzogennych, szczególnie lizyny.

Do Krajowego Rejestru (KR) wpisanych jest 11 odmian. Najdłużej w nim figuruje Kargo, które zarejestrowano w 1998 r. Niewiele młodszy jest Mieszko - z 1999 roku. Natomiast Puzon i Sopot zostały wpisane na listę w roku ubiegłym.

Andrus (w KR od 2009 r.) - plenność przy przeciętnym poziomie agrotechniki dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki nieco poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odporność na rdzę brunatną, żółtą, septoriozę plew, fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na septoriozę liści, mączniaka, choroby podstawy źdźbła, brunatną

plamistość liści rynchosporiozę duża. Rośliny średniej wysokości o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni, odporność na porastanie w kłosie średnia. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość niska. Liczba opadania duża, zawartość białka mała. Hodowca: HR Strzelce - Grupa IHAR.

• Dublet (w KR od 2006 r.) - plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odporność na rdzę żółtą bardzo duża, na rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, septoriozę plew, mącznika prawdziwego, rynchosporiozę duża do bardzo dużej, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści duża, na choroby podstawy źdźbła dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Liczba opadania dość mała, średnia zawartość białka w ziarnie. Hodowca: HR Danko.