Lista odmian zalecanych (LOZ) pszenżyta ozimego na rok 2016 liczy 21 odmian. Dominują w niej nowe pozycje, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru (KR) w latach 2011-2014. Poza trzema odmianami - Tulus (pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.), Agostino (pełnomocnik hodowcy: Syngenta Polska sp. z o.o.) i KWS Trisol (pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o.) - wszystkie pozostałe wywodzą się z polskich hodowli roślin. Z HR Danko na aktualnej LOZ jest 10 odmian, zaś z HR Strzelce 8 odmian. W ostatnich latach obydwie hodowle wprowadziły do KR podobną liczbę odmian pszenżyta ozimego.

Najczęściej pojawiającymi się odmianami w poszczególnych województwach są Fredro i Borowik. Obydwie zalecane są do uprawy odpowiednio w 16 i 14 województwach. Najrzadziej pojawiającymi się odmianami są natomiast: KWS Trisol, Palermo, Transfer, Wiarus, Witon. Każda z nich jest zalecana do uprawy na terenie jednego województwa. Należy je traktować jako odmiany przyszłościowe, które będą z czasem zalecane w kolejnych województwach.

Poniżej prezentujemy charakterystyki odmian figurujących na LZO, uszeregowanych od najnowszych do najstarszych.

ODMIANY WPISANE DO KRAJOWEGO REJESTRU W 2014 R.

Meloman - odmiana pastewna.

Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża.

Odporność na mączniaka prawdziwego duża do bardzo dużej; na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dość duża; na rynchosporiozę - średnia; na pleśń śniegową - dość mała.

Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym - duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczb opadania - duża. Zawartość białka dość mała.

Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca: HR Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.

Rotondo - odmiana pastewna.

Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość dość duża.