W 2015 r. za tonę ziarna owsa w skupach można było uzyskać średnio 570 zł. Pod koniec 2016 r. wzrosła ona do 600 zł/t i wciąż się utrzymuje. W opinii ekspertów w obecnym sezonie cena ta nie ulegnie zmianie, a nawet może wzrosnąć. Prognozę swoją uzasadniają utrzymującym się sporym popytem odbiorców. Zważywszy na powyższe prognozy, a także relatywnie niskie koszty produkcji owsa, warto rozważyć, czy nie posiać go wiosną.

Wprowadzenie owsa do płodozmianu przynosi także bardzo istotne korzyści w wymiarze agronomicznym. Duży udział zbóż w strukturze zasiewów sprawia, że są one bardzo często uprawiane po sobie, czego konsekwencją jest nasilone występowanie chorób podsuszkowych. Odbija się to negatywnie zarówno na wielkości plonu, jak i jego jakości. Stan ten łagodzi uprawa owsa. Stanowisko po nim odznacza się niższą presją chorób podstawy źdźbła.

WYMAGANIA GLEBOWE I WODNE

Owies charakteryzują małe wymagania glebowe ze względu na silnie rozbudowany system korzeniowy. Najczęściej wysiewany jest na glebach klas od IVa do V. Na kompleksach pszennych jego uprawa jest uzasadniona i dopuszczalna tylko jako przerywacz fitosanitarny w zmianowaniach o dużym nasileniu zbóż.

Owies jest mało wrażliwy na odczyn gleby, co wynika z jego dużej tolerancji na nadmiar wolnych jonów glinu i manganu. Natomiast jego wymagania wodne są wysokie ze względu na niską efektywność jej wykorzystania. Współczynnik transpiracji dla tego gatunku wynosi ok. 500. W związku z tym uprawa na glebach żytnich lekkich wyraźnie uzależnia jego plonowanie od sumy opadów w okresie wiosenno-letnim.

TERMIN SIEWU

Spośród zbóż jarych owies powinien być najwcześniej wysiewany, a każde opóźnienie powoduje spadek plonu o ok. 10 proc. Wg zaleceń agronomicznych dla Polski centralnej przypada on na 3. dekadę marca. Wcześnie siany lepiej się korzeni i krzewi, dając bardziej zwarty łan, zawiązuje więcej kłosów w wiesze, a przy suchych latach daje dorodniejsze ziarno. Ziarno zebrane z wczesnego siewu ma mniejszą procentową zawartość białka na rzecz skrobi i mniejszy udział plewki. Niezależnie od tego, czy wysiejemy owies oplewiony czy nagoziarnisty, to reakcja na termin siewu jest taka sama.

Ziarno owsa zaczyna kiełkować już w temperaturze 2-3oC. Krzewieniu sprzyjają temperatury bliskie 12oC. W fazie strzelania w źdźbło do kłoszenia optymalna dobowa t emperatura to 12-16oC.

KOMPLEKSOWA OCHRONA