Obawy o kondycję upraw zbóż w Niemczech przełożyły się na wzrost cen zbóż u naszych zachodnich sąsiadów i osłabiły konkurencyjność importu niemieckiej pszenicy paszowej na polski rynek. Spośród wszystkich zbóż, najbardziej odporny na wzrosty cen jest jęczmień, gdyż ofert sprzedaży tego zboża (głównie pochodzącego z unijnej sprzedaży interwencyjnej) jest ciągle sporo.

W zależności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową przekraczają już 1000 PLN/t i kształtują się w przedziale 950-1020 PLN/t wobec 950-980 PLN/t przed tygodniem. Ceny jęczmienia paszowego obecnie wynoszą 790-850 PLN/t. Ceny pszenżyta kształtują się obecnie na poziomie 860-920 PLN/t. Z kolei ceny żyta paszowego wynoszą 800-850 PLN/t. Podobnie jak ceny pszenicy, ceny kukurydzy także przekraczają 1000 PLN/t i zawierają się w przedziale 970-1030 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu i jakości ziarna kształtują się w przedziale 1050-1100 PLN/t. Bardzo wysokie ceny pszenicy paszowej i niska premia ziarna konsumpcyjnego powodują, iż dalszy wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej jest wysoce prawdopodobny. Z kolei ceny żyta konsumpcyjnego kształtują się w przedziale 820-860 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Według wstępnej oceny przezimowania upraw przeprowadzonej przez rzeczoznawców wojewódzkich GUS, stan upraw ozimych na koniec marca br., na skutek dużych spadków temperatur na przełomie lutego i marca, był gorszy niż w roku ubiegłym. Straty w przezimowaniu zaobserwowano w uprawach wszystkich zbóż, ale najbardziej dotkliwe w uprawach rzepaku.

Największe uszkodzenia ozimin wystąpiły w województwach: dolnośląskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Przebieg pogody podczas dalszej wegetacji upraw będzie miał znaczący wpływ na wielkość zbiorów w roku bieżącym. Przy sprzyjających warunkach pogodowych, straty w przezimowaniu mogą zostać w znacznej części zniwelowane.

Podobał się artykuł? Podziel się!