Pod koniec sierpnia na plantacjach kukurydzianych bardzo łatwo można zaobserwować objawy żerowania omacnicy prosowianki. Warto wybrać się na plantacje kukurydziane i dokonać pewnych obserwacji. Na ich podstawie można bowiem ustalić przybliżony procent uszkodzonych roślin, a także oszacować rozmiar przyszłych szkód.

Obecnie objawy żerowania omacnicy prosowianki najlepiej widoczne są w postaci wydrążonych otworów o średnicy 3-4 mm, wokół których można zaobserwować wyrzucone przez szkodnika białe trocinki.

Gdy odnajdziemy taką roślinę wystarczy ją złamać, przepołowić delikatnie łodygę i w środku można odnaleźć (w zależności od terminu składania jaj przez motyle i terminu wylęgu gąsienic) około 2 cm kremowo-szarą gąsienicę z czarną główką. Drąży ona korytarze we wnętrzu łodyg kukurydzy. Po dojściu do węzła opuszcza chodnik, wychodzi na zewnątrz i wgryza się do niższego międzywęźla. Takie uszkodzenia łodygi w konsekwencji powodują obłamywanie się roślin i stają się także wrotami dla chorób grzybowych. Gąsienice mogą także wgryzać się przez wierzchołek, podstawę lub przez liście okrywowe do kolby. W jednej roślinie może żerować nawet kilkanaście gąsienic.

Niestety na tym etapie już nic nie możemy zrobić. Jest za późno na zabiegi chemiczne czy na rozłożenie biopreparatów z kruszynkiem. Na podstawie komunikatów prowadzonych przez IOR PIB optymalnym terminem na rozłożenie bioprepartu była ostatnia dekada czerwca, z kolei zabiegi chemiczne wykonywano (w zależności od lokalizacji) w drugiej bądź trzeciej dekadzie lipca.

Obecnie pozostają nam tylko obserwacje oraz wyszacowanie rozmiaru szkód (przydadzą się do podjęcia decyzji o zwalczaniu omacnicy w przyszłym sezonie). Natomiast po zbiorze kukurydzy czy to na kiszonkę czy to na ziarno możemy jeszcze wykonać kilka istotnych zabiegów agrotechnicznych.

Po pierwsze w przypadku dużego udziału roślin zasiedlonych przez omacnicę należy pamiętać o terminowym przeprowadzeniu żniw (zwlekanie ze zbiorem powoduję większy rozmiar szkód spowodowanych wyleganiem roślin). Po zbiorze kluczowe okazują się zabiegi stosowane na ściernisku kukurydzianym. Największe znaczenie mają staranne rozdrobnienie resztek pożniwnych oraz ich głębokie przyoranie na zimę. Zabiegi takie ograniczają znacznie ilość zimujących gąsienic.

Podobał się artykuł? Podziel się!