Według wielu doniesień optymalny plon można uzyskać w momencie zakończenia procesu odkładania asymilatów, kiedy u nasady ziarniaka wykształca się tzw. czarna plamka.

Czarna plamka na ziarniaku tworzy się około 60 dnia licząc od początku wiechowania kukurydzy. Stadium to oznacza osiągnięcie przez niego dojrzałości fizjologicznej (omłotowej). W warstwie tej zostaje odcięty dopływ wody i substancji odżywczych z rośliny do ziarniaka. By trafnie to stadium określić należy odłamać ziarniak od osadki, a następnie musimy delikatnie zdjąć jego osłonkę. Wówczas powinna się nam ukazać czarna warstwa u podstawy ziarniaka. Najwcześniej pojawia się ona na czubku kolby a następnie w coraz niżej usytuowanych ziarniakach.
Po osiągnięciu tej fazy ziarniak już nie rośnie, a wilgotność jaką osiąga oscyluje na poziomie 32-35%.

Jednak zbyt jeszcze duża wilgotność kolb ma bezpośredni wpływ na straty oraz uszkodzenia ziarna powstające podczas omłotu, a tym samym ostateczną ilość pełnowartościowego, nieuszkodzonego ziarna, a więc i plonu.

Rolnik zatem staje przed dylematem, kiedy przystąpić do zbioru, by zebrać z pola jak największą ilość ziarna nieuszkodzonego, a jednocześnie o jak najniższej wilgotności (a wiadomo mniejsza wilgotność to mniejsze koszty suszenia). Wszystko jednak zależy od warunków panujących na przestrzeni jesieni. Gdy będą warunki sprzyjające z każdym dniem wilgotność będzie się zmniejszać, ale z drugiej strony postępować będą straty na skutek pogorszenia jakości ziarna (porażenie przez fuzarium), będzie postępować wyleganie roślin i opadanie kolb (omacnica, dzika zwierzyna). Co więcej dodatkowo pogarszać się będą warunki pogodowe mogące znacznie utrudniać zbiór.

Według wielu badań w tym zakresie wynika, że najbardziej optymalny termin zbioru przypada na mniej więcej 2 tyg. po osiągnięciu przez ziarniaki stadium czarnej plamki.

Wówczas różnica pomiędzy postępującymi stratami ziarna (na skutek wylegania, porażenia przez fuzarium itp) a stratami powstałymi podczas omłotu (na skutek zbyt dużego udziału ziarna uszkodzonego) jest najmniejsza, a wiec najbardziej ekonomicznie uzasadniona, a sam uratowany plon będzie najwyższy.