Nasza redakcja, OHZ w Osięcinach i Polski Związek Producentów Kukurydzy zapraszają rolników 14 września do Osięcin, gdzie odbędzie się Dzień Kukurydzy. W Osięcinach  20 kwietnia zasiano w tych samych warunkach 87 odmian kukurydzy zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno. Są odmiany wczesne, średnio wczesne i nawet średnio późne, o liczbie FAO od 200 do 280. Przedplonem dla kukurydzy była pszenica ozima. Jesienią wykonano orkę przedzimową, a wiosną rolę przed siewem przygotowano za pomocą agregatu uprawowego, składającego się z kultywatora i wału strunowego. Przedsiewnie zastosowano 100 kg mocznika, 100 kg  fosforanu amonu i 150 kg soli potasowej na hektar. Reszta azotu (ok. 100 kg N) została wysiana pogłównie w fazie 2–4 liści kukurydzy.
Wschody rośliny w połowie maja były dobre i wyrównane. Nie zaszkodził im mróz z przełomu kwietnia i maja, ponieważ nastąpił bezpośrednio po siewie, nie wpływając na rozwój kukurydzy. Pojawiły się natomiast miejscowo na liściach jaśniejsze przebarwienia – ślady pogradowe, które jednak nie wpłynęły znacząco na wzrost rośliny. Od 15 maja do 19 czerwca praktycznie nie było opadów, jednak do końca czerwca spadło ich 60 mm, a do 20 lipca – 100 mm. Sporadycznie na plantacji pojawiły się przypadki głowni guzowatej i mszyc, które nie wpłynęły znacząco na plony.