W ubiegłym roku z krajowego rejestru skreślono aż siedem odmian: sześć oplewionych (Bachmat, Bajka, Jawor, German, Góral i Hetman) oraz nieoplewioną Akt. Obecnie krajowy rejestr liczy 30 odmian owsa, w tym cztery zagraniczne. Dwadzieścia pięć z nich (w tym po jednej białoziarnistej, brązowoziarnistej i nieoplewionej) jest zalecanych do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich, a pięć wcześnie dojrzewających nadaje się do uprawy na wyżej położonych terenach górskich. Ponadto w rejestrze znajdują się dwie odmiany: białoziarnista Kwant i nieoplewiona Cacko, które do roku 2004 były odmianami eksportowymi i niezalecanymi do uprawy w kraju.

Charakterystyki odmian sporządzono na podstawie wyników doświadczeń odmianowych COBORU z lat badań 2005–2007.

W opisach i tabeli brak zarejestrowanych odmian wczesnych górskich Grajcar, Cekin, Celer, Stoper i Sprinter, które nie były badane w trzech ostatnich latach.

SŁAWKO (1993)
Odmiana żółtoziarnista. Odporność na mączniaka, rdzę wieńcową i septoriozę liści – średnia, na rdzę źdźbłową i helmintosporiozę – dość mała. Rośliny są wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania – przeciętny. Ziarno o małym udziale łuski, bardzo dużej masie 1000 ziarn, dużej do bardzo dużej gęstości w stanie zsypnym, dobrym do bardzo dobrego wyrównaniu oraz średniej zawartości białka i tłuszczu. Plon ziarna z łuską – dość mały, bez łuski – średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce.

BOROWIAK (1998)
Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową – duża, na rdzę źdźbłową – dość duża, na mączniaka, helmintosporiozę i septoriozę liści – przeciętna. Rośliny są średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania – przeciętny. Ziarno o dość dużym udziale łuski, średniej masie 1000 ziarn, dużej gęstości w stanie zsypnym, przeciętnym wyrównaniu oraz średniej zawartości białka i dużej do bardzo dużej tłuszczu. Plon ziarna z łuską – mały, bez łuski – mały do bardzo małego.
Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin HBP, ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków.