Im więcej w glebie wykonywanych jest zabiegów agrotechnicznych, tym częściej gleba jest rozdrabniana i łatwiej się zagęszcza. Przy tradycyjnej uprawie za pomocą pługa dochodzi do poważnej ingerencji w aktywność mikroorganizmów. Żyjące na wierzchu organizmy tlenowe zostają przy orce wprowadzone w głąb do warunków beztlenowych i odwrotnie - beztlenowe znajdują się nagle na powierzchni gleby. To powoduje, że większość takich populacji ginie. Po orce muszą minąć 2-3 tygodnie, zanim gleba powróci do równowagi.

Duża liczba mikroorganizmów warunkuje prawidłowe procesy glebowe. Mikroorganizmy uwalniają nam większość niedostępnych bezpośrednio dla roślin składników pokarmowych. Odpowiadają one bowiem za mineralizację i humifikację próchnicy. Z drugiej strony duży potencjał enzymatyczny gleby powoduje, że wiele pożytecznych mikroorganizmów staje się antagonistami lub konkurentami dla patogenów chorobotwórczych. Uproszczenia uprawy również wpływają korzystnie na populacje dżdżownic. Ich duża liczba na polu oznacza, że pole jest utrzymane w dobrej kulturze.

Metody bezpłużne wpływają korzystnie na właściwości fizyczne, fizykochemiczne oraz chemiczne gleby. Dzięki rezygnacji z orki można ograniczać tempo mineralizacji glebowej substancji organicznej, a także zmniejszać negatywne skutki, jakie powoduje erozja wietrzna oraz wodna. Ponadto uproszczona uprawa może zwiększać koncentrację substancji organicznej i składników nawozowych w jej powierzchniowej warstwie, jak również chronić glebę przed niekorzystną utratą wilgoci.

Jest wielu zwolenników stosowania uproszczeń, są również eksperci, jak i praktycy wypowiadający się, że nic nie zastąpi tradycyjnej uprawy płużnej. Każde pole jest inne, różni się typem gleby, strukturą, jak również właściwościami. Odpowiednia technologia uprawy gleby powinna być starannie dostosowana do określonego siedliska, poprzedzona wielosezonową obserwacją danego pola.

CO TO JEST STRIP TILL?

Technologia uprawy strip till idealnie wpasowuje się w panujący obecny trend w rolnictwie, dążący do tego, by uprawa gleby była mniej energochłonna oraz pozwalała oszczędzać czas i pieniądze rolnika, a przy tym pozytywnie oddziaływała na strukturę i żyzność gleby. Technologia strip till to pewien kompromis pomiędzy uprawą płużną a całkowitym brakiem uprawy.