Dotychczas na ostrą plamistość oczkową (rizoktoniozę) nie było zarejestrowanego żadnego preparatu. W związku z tym duży udział zbóż w płodozmianie, uprawy uproszczone jak również chemiczna walka z patogenami powodującymi choroby podstawy źdźbła (antagoniści grzybów z rodzaju Rhizoctonia ssp.) spowodowało, że zaczęto obserwować gwałtowne nasilenie się tej choroby.

Rizoktonioza zbóż (zwana też ostrą plamistością oczkową) to choroba wywoływana przez grzyby z rodzaju Rhizoctonia ssp. Objawem chorobowym są kremowe lub jasnobrunatne plamy z ciemnobrunatną obwódką, które pojawiają się na międzywęźlach źdźbła. Są wyraźnie odgraniczone od zdrowej tkanki, mają kształt oczkowaty i są ostro zakończone. Na korzeniach chorych roślin są charakterystyczne zbrunatnienia związane z ich gniciem. Źródłem infekcji są głównie sklerocja i grzybnia, która rozwija się na resztkach pożniwnych. Zarażeniu przez Rhizoctonia ssp. sprzyjają chłodne i suche okresy. Zboża ozime są bardziej narażone na infekcję niż jare.

Występowanie ostrej plamistości oczkowej badali w latach 2005-2013 w województwie kujawsko-pomorskim naukowcy z UTP w Bydgoszczy. Według badań prowadzonych przez dr Lemańczyka (UTP Bydgoszcz), choroba w każdym roku atakuje w różnym nasileniu. Z obserwacji prowadzonej przez naukowca wynika, że najsilniejsze objawy ostrej plamistości oczkowej odnotowano na polach produkcyjnych pszenicy ozimej w roku 2007 (ok. 18 proc. porażonych źdźbeł), w roku 2009 (ok. 15 proc. źdźbeł) oraz w zeszłym roku (ponad 16 proc.). Według wstępnych obserwacji prowadzonej przez eksperta ten rok jest rokiem raczej przeciętnym.

Naukowcy z Bydgoszczy badali również występowanie ostrej plamistości oczkowej na 168 odmianach pszenicy w doświadczeniach polowych oraz oceniali ich wrażliwość w warunkach laboratoryjnych. Ocenę nasilenia choroby w warunkach polowych oceniano w fazie dojrzałości mlecznej. Wśród przebadanych odmian pszenicy wykazano brak odmian odpornych na porażenie przez sprawcę plamistości oczkowej. Stwierdzono jedynie odmiany o obniżonej wrażliwości na porażenie (to były Fregata oraz Figura). Najsilniejsze porażenie stwierdzono na odmianach Loyal, Jantarka, Cubus, Kuban, Muszelka, Ostka Strzelecka, Dekan oraz Rywalka.