IOR PIB w Poznaniu zanotował już pierwsze mszyce w zbożach. Mszyce w sprzyjających warunkach mogą bardzo intensywnie się rozmnażać i masowo zasiedlać rośliny żywicielskie. Ich szkodliwość jest dwojakiego rodzaju: wysysają z roślin soki, osłabiając ich kondycje oraz są nosicielami groźnych dla roślin wirusów.

Szybkość namnażania się mszyc jest uzależniona od warunków pogodowych. Masowemu wystąpieniu sprzyjają długa jesień oraz wczesna i ciepła wiosna. Insektycydy do zwalczania mszyc stosuje się w zbożach od fazy strzelania w źdźbło do fazy przed kłoszeniem, ale częściej od wykłoszenia do okresu mlecznej dojrzałości. Szkodnika zwalczamy po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, który w fazie kłoszenia lub zaraz po wykłoszeniu wynosi pięć mszyc na jednym kłosie.

W samych zbożach może występować ok. 70 gat. mszyc. Jednak w uprawie zbóż najczęściej znaczenie gospodarcze osiągają 3 gatunki tych szkodników. Są to mszyca czeremchowo-zbożowa, mszyca zbożowa oraz mszyca różano-zbożowa.

Pierwsza wymieniona mszyca - czeremchowo-zbożowa, jest gatunkiem dwudomnym, migrującym z czeremchy na zboża i trawy. Dorosłe owady osiągają długość 1,6-2,4 mm, mają czarną główkę, tułów i syfony, a odwłok jest oliwkowozielony z brązowymi płytkami bocznymi. Larwy natomiast są koloru zielonego. Charakterystyczną cechą tego gatunku są syfony dwa razy dłuższe od ogonka z wyraźnym rozszerzeniem na końcu. W połowie kwietnia na czeremsze wykluwają się z jaj pierwsze osobniki, które są założycielami rodu. W drugim pokoleniu pojawiają się uszkrzydlone formy, które w maju lub w czerwcu zaczynają przelatywać na plantacje zbóż. Na zbożach (w zależności od warunków) rozwijać się może ponad 10 pokoleń mszycy czeremchowo-zbożowej.

Przykładem gatunku jednodomnego jest mszyca zbożowa. Dorosłe mszyce mają od 2,0-3,3 mm długości i zmienne zabarwienie, najczęściej jasnozielone. Charakterystyczną cechą tego gatunku są czarne syfony, równe długością z jasnym ogonkiem. Szkodnik ten zimuje w postaci jaj na trawach, na oziminach i samosiewach zbóż. Najczęściej na przełomie maja oraz czerwca pojawiają się uskrzydlone migrantki, które przelatują na kolejne rośliny. Mszyca zbożowa zasiedla głównie kłosy, wysysając z nich soki, przyczyniając się do spadku plonu i jego jakości. Nie tworzy tak licznych populacji jak mszyca czeremchowo-zbożowa. Po żniwach uskrzydlone osobniki tego gatunku często przelatują na kukurydzę i trawy.

Dorosłe osobniki trzeciej wymienionej mszycy różano-zbożowej osiągają długość od 1,6 do 2,9 mm. Od pozostałych gatunków wyróżnia się wrzecionowatym kształtem ciała, oraz jasnozielonymi, spiczastymi syfonami. Jest gatunkiem dwudomnym. Najpierw rozwija się na różach, a następnie zasiedla głównie liście zbóż i traw. Wraz z pozostałymi wyżej wymienionymi gatunkami mszyc jest licznie spotykana na kukurydzy, na którą przelatuje w drugiej połowie lata.

Podobał się artykuł? Podziel się!