Uaktywniono pierwsze komunikaty dotyczące pryszczarka zbożowca, który zagraża plantacjom pszenicy ozimej, według PIORIN-u na razie w województwie dolnośląskim.

Lot muchówek pryszczarka najczęściej zbiega się w terminie kwitnienia rzepaku oraz jabłoni. Zwalczanie szkodnika należy wykonać nie później niż 6-8 dni po zaobserwowanych wzmożonych lotach muchówek. Młode larwy przedostają się pod pochwy liściowej i żerują na źdźbłach. Wówczas są osłonięte przed działaniem większości insektycydów i zabieg w tym okresie nie jest w pełni skuteczny.

Do obserwacji nalotu muchówek mogą się przydać żółte tablice lepowe lub żółte naczynia, które należy przeglądać co 2 dni. Odłowienie powyżej 10 owadów w jednym naczyniu lub stwierdzenie zwiększenia o 10 muchówek na jednej tablicy lepowej jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego.

IOR PIB w Poznaniu zanotował już pierwsze mszyce w zbożach. Dużym zagrożeniem dla zbóż, mogą stać się zarówno dorosłe osobniki, jak i larwy mszyc. Ich szkodliwość rozumiana jest w sposób pośredni i bezpośredni. Szkodliwość bezpośrednia związana jest z wysysaniem soków z tkanek roślin. Szkodliwość pośrednia polega na tym, że mszyce są wektorami chorób wirusowych.

Insektycydy do zwalczania mszyc stosuje się w zbożach od fazy strzelania w źdźbło do fazy przed kłoszeniem, oraz od wykłoszenia do okresu mlecznej dojrzałości. Szkodnika zwalczamy po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, który w fazie kłoszenia lub zaraz po wykłoszeniu wynosi pięć mszyc na jednym kłosie.

Podobał się artykuł? Podziel się!