Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) podał wstępne wyniki plonowania kukurydzy za rok 2017 Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 30 listopada 2017 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Informacja obejmuje również wyniki plonowania odmian niewpisanych do Krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych. Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie.

Kukurydza na ziarno – odmiany średniowczesne. Plon i wilgotność ziarna

Wzorcem jest średni plon z wszystkich odmian badanych w danej grupie wczesności. W tym roku plon ziarna wzorca przy 14 proc. wilgotności został ustalony na poziomie 119,5 dt/ha (128,4 dt/ha w 2016r., 76,5 dt/ha w 2015r., 116,6 dt/ha w 2014 r.). Natomiast średnia wilgotność ziarna podczas zbioru w 2017 r. wyniosła 29,2 proc. (24,2 proc. w 2016r., 21 proc. 2015 r., 27,8 proc. 2014 r.).

Z badanych odmian najlepiej w tej grupie wczesności plonowały:

• SY Telias - 108 proc. wzorca
• Figaro - 107 proc. wzorca
• Agro Polis - 106 proc. wzorca
• P8329 - 105 proc. wzorca
• KWS Corazon - 103 proc. wzorca
• ES Asteroid - 103 proc. wzorca
• ES Constellation - 103 proc. wzorca
• Milosz - 102 proc. wzorca
• Benedictio KWS - 101 proc. wzorca
• Casandro - 101 proc. wzorca
• Farmfire - 101 proc. wzorca
• Farmezzo – 101 proc. Wzorca

Kukurydza na ziarno – odmiany średniopóźne. Plon i wilgotność ziarna

Wzorcem jest średni plon z wszystkich odmian badanych w danej grupie wczesności. W tym roku plon ziarna wzorca przy 14 proc. wilgotności został ustalony na poziomie 118,5 dt/ha (131,9 dt/ha w 2016r., 78,7 dt/ha w 2015r., 123,0 dt/ha w 2014 r.). Natomiast średnia wilgotność ziarna podczas zbioru w 2017 r. wyniosła 29,8 proc. (25,4 proc. w 2016r., 22,5 proc. 2015 r., 28,4 proc. 2014 r.).

Z badanych odmian najlepiej w tej grupie wczesności plonowały:

• Walterinio KWS - 109 proc. wzorca
• P8821 - 106 proc. wzorca
• P9838 - 104 proc. wzorca
• DKC3623 - 101 proc. wzorca
• RGT Conexxion - 101 proc. wzorca
• Herkuli – 100 proc. wzorca

Podobał się artykuł? Podziel się!