Od kilku lat prowadzone są badania pod kątem przydatności odmian pszenicy ozimej do opóźnionych siewów. Coraz chętniej także sami rolnicy testują takie rozwiązania i świadomie opóźniają siewy. Z ich relacji wynika, że przynajmniej w ostatnich sezonach, zboża te zasiane w większej obsadzie plonują całkiem przyzwoicie oraz zimują nie najgorzej.

Przy siewie w terminach opóźnionych należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Przede wszystkim należy odpowiednio dobrać do panujących warunków normę wysiewu (zazwyczaj zwiększyć ją należy o 10-15 proc.) oraz dobrać odpowiednią do tego celu odmianę.

A jak plonowała pszenica ozima zasiana po 10 listopada, według badań COBORU wykonywanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO)? Na podstawie 9 doświadczeń rozlokowanych w całym kraju w tym sezonie wybrany wzorzec (średni plon z odmian: RGT Kilimanjaro, Patras) prowadzony przy intensywnej agrotechnice plonował na poziomie 78 dt/ha. To duże niższe plony niż te uzyskiwane w roku ubiegłym, gdzie wzorzec plonował w granicach 97,9 dt/ha. Warto tu także zaznaczyć jak plonował w 2016r. wzorzec wysiany w terminie optymalnym. W przypadku przeciętnego poziomu agrotechniki (tzw. a1), plon wzorca w 2016 r. oszacowano na 81,2 dt/ha. Na a2 czyli w przypadku wysokiego poziomu agrotechniki wzorzec plonował na poziomie 90,2 dt/ha.

A które odmiany wysiane w terminie opóźnionym plonowały najwyżej?
- Wśród badanych odmian z grupy A (jakościowe odmiany chlebowe) najwyższe plony uzyskano z odmian: Hondia (103 proc. wzorca), RGT Kilimanjaro (102 proc. wzorca), Patras (102 proc. wzorca), Delawar (101 proc. wzorca), Florus (100 proc. wzorca).

-Wśród badanych odmian z grupy B (odmiany chlebowe) najwyżej plonowały: Artist (104 proc. wzorca), Pokusa (100 proc. wzorca), Belissa (99 proc. wzorca).

Bardzo słabo plonowały w tym sezonie przewódki (formy jare pszenicy ozimej siane w listopadzie). Według badań COBORU plon ich oscylował na poziomie 50 proc. wzorca. Warto tu zaznaczyć, że w zeszłym roku przewódki nie ustępowały zbyt mocno plonowaniu pszenicy ozimej z siewów opóźnionych.

Badane odmiany przewódkowe pszenicy jarej plonowały następująco: Goplana (52 proc. wzorca), Tybalt (50 proc. wzorca), Harenda (50 proc. wzorca), Mandaryna (44 proc. wzorca), Kamelia (40 proc. wzorca), Serenada (34 proc. wzorca).

Podobał się artykuł? Podziel się!