Dla upraw pszenicy przeanalizowano dane z 72 proc. doświadczeń. Co ciekawe plon wzorca w tym roku mimo trudnych warunków pogodowych (susza) był wyższy niż w dwóch minionych latach.

Wyniósł on dla poziomu a1 (przeciętny poziom agrotechniki) – 97 dt/ha, kiedy w roku 2014 wartość ta to 88,5 dt/ha, a w roku 2013 – 72,2 dt/ha. Z kolei dla poziomu a2 (wysoki poziom agrotechniki o zwiększonym nawożeniu azotowym, aplikacji dolistnych preparatów wieloskładnikowych, a także ochronie przed wyleganie i chorobami) – 107,4 dt/ha (2014 r. – 103,4 dt/ha, 2013 – 86,4 dt/ha).

Dlaczego plony są tak wysokie? Podobnie, jak w wypadku wcześniej publikowanych danych na temat jęczmienia, zdaniem przedstawicieli COBORU powodem może być fakt, że plon obliczany jest dla standardowej wilgotności ziarna 14 proc., a w tym roku w czasie żniw było sucho i suche były też nasiona, co podniosło ich szacunki. Dodatkowo trzeba przyznać, że doświadczenia prowadzone są na dobrych glebach, co może też wpływać na ich wysokość. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że nie są to końcowe dane, gdyż do zbioru pozostało jeszcze blisko 30 proc. doświadczeń, a ich wynik może zmienić ostateczne plony wzorca i poszczególnych odmian.

Najwyżej plonujące odmiany pszenicy na poziomie a1:
- Silenus – 107 proc. wzorca,
- KWS Dacanto – 106 proc. wzorca,
- Rockefeller – 105 proc. wzorca,
- Rotax – 104 proc. wzorca,
- Linus – 104 proc. wzorca,
- Ohio – 104 proc. wzorca,
- Janosch – 103 proc. wzorca,
- Skippy – 103 proc. wzorca,
- Speedway – 103 proc. wzorca,
- Tobak – 103 proc. wzorca.

Najwyżej plonujące odmiany pszenicy dla poziomu a2:
- KWS Dacanto – 104 proc. wzorca,
- Silenus – 104 proc. wzorca,
- Linus – 104 proc. wzorca,
- Rockefeller – 104 proc. wzorca,
- Janosch – 103 proc. wzorca,
- Skippy – 103 proc. wzorca,
- Tobak – 103 proc. wzorca,
- Florus - 102 proc. wzorca,
- Pokusa – 102 proc. wzorca,
- Artist – 102 proc. wzorca,
- Pengar – 102 proc. wzorca,
- Rotax – 102 proc. wzorca,
- Ohio – 1-2 proc. wzorca.

Wzorzec 2015 – Patras, RGT Kilimanjaro, Artist, KWS Ozon; 2014 – Figura, Patras, Artist, KWS Ozon; 2013 – Figura, Patras, KWS Ozon, Muszelka.

Podobał się artykuł? Podziel się!