Kukurydza jest uprawiana na obszarze całej Polski, przy czym ze względu na warunki klimatyczne wysiewane są odmiany o różnej długości okresu wegetacji, począwszy od FAO 190 do FAO 290. Rolnicy gospodarujący w cieplejszych regionach Polski mogą decydować się na uprawę właśnie tych późniejszych. Sięgać po nie mogą producenci z południowej, południowozachodniej i zachodniej części kraju, czyli w rejonach, gdzie okres wegetacji jest najdłuższy, a warunki klimatyczne najbardziej sprzyjają uprawie na ziarno.

Mieszańce średnio późne (FAO 250-290) plonują wyżej niż odmiany wczesne, średnio o 5 do 15 proc., ale cechują się późniejszym o 23-26 dni terminem dojrzewania. Z tego też względu ich uprawa obarczona jest większym ryzykiem. W wypadku chłodnej i mokrej jesieni wysychanie kolb bardzo przeciąga się w czasie. Pociąga to za sobą konieczność dosuszania ziarna, co podnosi koszty produkcji i obniża jej rentowność. Zdarzały się też takie lata, w których ze zbiorem musiano czekać do mrozów, bo ziarno było za miękkie, a gleba zbyt wysycona wodą, aby kombajny mogły wjechać na pole. W efekcie rolnicy zbierali resztki tego, co przeoczyły dziki. W listopadzie czy grudniu, gdy pola świecą pustkami, pozostająca do zbioru kukurydza to dla nich niezwykła gratka. Tak więc uprawa odmian o wysokiej liczbie FAO obarczona jest większym ryzykiem niż dojrzewających wcześniej.

Plonowanie odmian kukurydzy sprawdzane jest w doświadczeniach realizowanych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Ocenie poddawane są zarówno odmiany wpisane do Krajowego Rejestru (KR), jak i figurujące we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (tzw. lista CCA). Zostały one włączone do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników w co najmniej dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych.

WYNIKI BADAŃ ROZPOZNAWCZYCH

Opublikowane wyniki doświadczeń rozpoznawczych dotyczące plonowania średnio późnych odmian ziarnowych obejmują 30 odmian, w tym 25 z KR. Autorzy opracowania (COBORU) przedstawili wyniki plonowania poszczególnych odmian w różnych ramach czasowych. W wypadku DKC3623, SY Enigma, Farmgigant, KWS 2323, KWS 9361, Oscarro, Codilio oraz pochodzących z katalogu CCA: ES Gallery, DKC3939 (US), RGT Conexxion, Herkuli CS, RGT Provexx był to okres 3 lat (2014-2016). W wypadku odmian P9838, P9175, RGT Lipexx, P9074 i ES Cubus zaprezentowano wyniki z dwóch lat (2015-2016). Pozostałe 12 odmian było oceniane tylko w ostatnim, 2016 r.