Kukurydza potrzebuje dość znacznych ilości cynku. Średnio pobiera go w ilości 40-60 g na każdą tonę ziarna i odpowiednią ilość słomy. Pierwiastek ten odpowiedzialny jest w roślinie za szereg procesów fizjologicznych. Bierze między innymi udział w syntezie auksyn. Zastosowany we wczesnych fazach rozwojowych stymuluje podziały komórkowe i wzrost wydłużeniowy systemu korzeniowego. Cynk wpływa także na wzrost aktywności anhydrazy węglanowej i zwiększa wydajność fotosyntezy. Rośliny dobrze odżywione tym mikroelementem lepiej wykorzystują azot. Z wielu badań naukowych wynika, że nawożąc kukurydzę cynkiem, możemy nieznacznie zredukować ilość wyliczonego pod zakładany plon azotu. Udowodniono bowiem, że przy dobrym zapatrzeniu roślin w cynk zaoszczędzić można ok. 40-50 kg N/ha bez uszczerbku dla plonie.

OBJAWY NIEDOBORÓW

Kukurydza zaliczana jest do grupy roślin wrażliwych na niedobór cynku. Deficyt tego pierwiastka najczęściej diagnozuje się na liściach, które z początku są bladozielone, a następnie pojawiają się na nich rozległe, białe, chlorotyczne pasy po obu stronach głównego nerwu liścia. Bardziej wyraziste przebarwienia znajdują się u nasady liści, ale zazwyczaj nie sięgają do ich wierzchołków. W efekcie powierzchnia asymilacyjna zmniejsza się. Gdy roślina wzrasta w warunkach przeciągającego się deficytu tego pierwiastka, tworzy wyraźnie skrócone międzywęźla, co sprawia, że przybiera ona karłowaty pokrój. W późniejszych fazach dochodzi do zaburzeń w rozwoju generatywnym - opóźnione zostaje wyrzucanie wiech i kwitnienie. W takich warunkach powstaje mała kolba z małą obsadą ziarniaków w odcieniu szarawym.

Opisane powyżej objawy powstają na skutek dość silnego deficytu cynku. Niewielkie niedobory są utajone i niewidoczne dla oka, a mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że wpływają ostatecznie na wzrost i rozwój rośliny. Badania naukowe przekonują, że nawet niewielki niedobór tego pierwiastka może prowadzić do utraty 10-15 proc. plonu ziarna. Takie wartości notuje się w optymalnym (jeśli chodzi o ilość opadów) sezonie. W latach niesprzyjających rozwojowi kukurydzy z długotrwałą suszą w lipcu, zazwyczaj zdarza się tak, że różnica w plonie może być jeszcze większa pomiędzy plantacjami wspomaganymi cynkiem a tymi, na których nie uwzględniono aplikacji tym mikroelementem. Dzieje się tak, gdyż jak wspomniano wyżej, cynk stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Dzięki temu roślina lepiej radzi sobie w warunkach niedoboru wody.