Ubiegłoroczna susza spowodowała, że uprawa kukurydzy na kiszonkę w warunkach niedoboru wody nie przyniosła oczekiwanych plonów. Jednocześnie zbierana  masa odznaczała się niższą wartością energetyczną. Szkodliwy wpływ miało też masowe wystąpienie głowni guzowatej. Susze powtarzają się u nas coraz częściej, dlatego poszukuje się roślin, które podczas niedoborów wody są w stanie zapewnić wysoki plon paszy, jednocześnie dobrej jakościowo. Taką rośliną jest sorgo cukrowe. Determinacja rolników w rozwoju uprawy tej rośliny jest duża, mimo że w Polsce nie ma obecnie zarejestrowanej żadnej odmiany sorgo. Jedyną odmianą sorgo przydatną do uprawy z kukurydzą na kiszonkę jest Sucrosorgo 506 firmy Syngenta, które jest zarejestrowane na Węgrzech. Jest to odmiana wyhodowana specjalnie dla uprawy na kiszonkę i w Polsce nie wydaje nasion. Rolnicy, którzy poszukują nasion sorgo przez internet, muszą uważać, aby nie dać się oszukać firmom oferującym inne odmiany. Pomiędzy odmianami występują bowiem duże różnice co do wrażliwości na chłody, długości okresu wegetacji, wysokości roślin, a przede wszystkim wielkości plonu i jego jakości. Dlatego należy pamiętać, że wszystkie zalecenia dotyczące agrotechniki zawarte w tym artykule dotyczą wyłącznie odmiany Sucrosorgo 506.

Wymagania
Sorgo jest rośliną cyklu C-4, o bardzo wysokiej wydajności fotosyntezy. Dużo efektywniej niż kukurydza gospodaruje wodą. Wykształca głęboki system korzeniowy, co czyni go mało wrażliwym na susze. Przy dużym niedoborze wody w glebie rośliny wchodzą w stan głębokiego uśpienia. Uaktywniają się ponownie, gdy wilgotność gleby wzrośnie. Liście sorgo wyparowują także mniej wody niż kukurydza. Pomaga im w tym m.in. wosk pokrywający pochwy i blaszki liściowe. Podczas suszy liście sorgo składają się, a nie rolują, jak to robi kukurydza. Sorgo dobrze radzi sobie z krótkotrwałymi zalewami, gorzej natomiast z długotrwałymi. Rośliny odmiany Sucrosorgo 506 rosną początkowo wolno, a ich gwałtowny przyrost zaczyna się w połowie lipca, gdy kukurydza osiąga swoją maksymalną wysokość.
Sorgo można uprawiać na większości gleb w naszym kraju, a szczególnie na glebach lekkich. Nieodpowiednie pod jego uprawę są jedynie gleby bardzo ciężkie, zimne i wilgotne, na których następuje spowolnienie wzrostu roślin. Sorgo najlepiej rozwija się na glebach lekko kwaśnych (pH 5,6–6,5).
Nawożenie Sucrosorgo 506 jest podobne jak kukurydzy uprawianej na kiszonkę. Na hektar należy zastosować 80–120 kg azotu, 30–60 kg fosforu (P2O5) i 60–120 kg potasu (K2O).