W minionym roku na polecanej liście przeważały odmiany pochodzące z krajowej hodowli i jakościowe. Najczęściej zalecanymi - praktycznie we wszystkich województwach - były: Tybalt, KWS Torridon i Arabella. Tylko jedna odmiana z zestawienia pochodziła ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych, reszta została wpisana do Krajowego Rejestru.

WYNIKI PDO ZA ROK 2015

Susza w ubiegłym sezonie teoretycznie obniżyła plony w wielu regionach kraju, a spadki dotyczyły zwłaszcza zbóż jarych. Co ciekawe, ze wstępnych wyników plonowania odmian zbóż jarych w doświadczeniach porejestrowych dla odmian nowych, a także z doświadczeń rejestrowych widać, że wyniki plonowania nie były niskie.

Plon wzorca dla poziomu a1 (przeciętny poziom agrotechnik) wyniósł 70,6 dt/ha, w roku 2014 był on wyższy i kształtował się na poziomie 74,5 dt/ha, ale dwa lata wcześniej był zdecydowanie niższy - 64,8 dt/ ha. Z kolei na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki - zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) plon wzorca wynosił 78 dt/ha, w r. 2014 - 84,8 dt/ha, a w 2013 r. - 77,3 dt/ha. W 2015 r. niewiele odmian plonowało powyżej wzorca. Jednocześnie rozpiętość plonowania odmian zawierała się w przedziale od 85 do 102 proc. plonu wzorca. Wzorcem w 2015 i 2014 r. była średnia rezultatów uzyskanych przez następujące odmiany: KWS Torridon, Tybalt, Harenda. W 2013 r. były to natomiast: KWS Torridon, Tybalt i Trappe.

Najwyżej plonującymi odmianami pszenicy jarej w 2015 r. na poziomie agrotechniki a1 były:

Harenda - 102 proc. wzorca,

Tybalt - 101 proc.,

Goplana - 100 proc.,

Arabella - 98 proc.,

Kandela - 98 proc.

Najwyżej plonującymi odmianami pszenicy jarej w 2015 r. na poziomie agrotechniki a2 były:

Goplana - 101 proc. wzorca,

Tybalt - 101 proc.,

Harenda - 101 proc.,

Arabella - 98 proc.,

KWS Torridon - 98 proc.,

Trappe - 98 proc.

OPIS ODMIAN PSZENICY JAREJ

Arabella - odmiana jakościowa (grupa A). Wpisana do Krajowego Rejestru w 2011 r. Plenność dobra. Odporność na mączniaka i rdzę żółtą dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów średnia, na brunatną plamistość liści (DTR), septoriozę liści dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie ziarna dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki średnia. Hodowca: HR Danko.