Jak informują analitycy FAMMU/FAPA odnotowany wzrost wartości wynikał przede wszystkim z większej sprzedaży produktów przetworzonych. W rozpatrywanym okresie spadł natomiast eksport ziarna zbóż - w ujęciu wartościowym z 110 mln EUR do 86 mln EUR, a w ujęciu ilościowym - z 849 tys. t do 359 tys. t.

Ile zboża importowaliśmy? W pierwszej połowie tego roku jego wartość to 453,2 mln EUR, wobec 338,1 mln EUR w tym samym okresie poprzedniego sezonu handlowego. Było to głównie związane ze zwiększonym importem ziarna - wzrost wartości z 123 mln EUR do 207 mln EUR. W sumie bilans w handlu zbożem i produktami przetwórstwa zbożowego pogorszył się z 143 mln EUR w I połowie 2010 r. do 78 mln EUR w I połowie 2011 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!