Niespełna miesiąc temu na łamach farmer.pl opublikowaliśmy kilka faktów na temat uprawy soi w USA, które dotyczą gospodarstwa Longley Farm w stanie Illinois.

>>> Uprawa soi w USA – przykład z gospodarstwa

Dziś chcielibyśmy podzielić się głównie kilkoma informacjami na temat uprawy kukurydzy. Przypomnijmy na początek kilka podstawowych informacji na temat tego gospodarstwa: Gospodarstwo ma powierzchnię 1600 acres czyli około 650 hektarów. Około 530 hektarów to grunty orne. W gospodarstwie uprawia się tylko kukurydzę oraz soję praktycznie w strukturze 50%/50%. W tym roku soja posiana została na powierzchni około 260 hektarów i 270 ha to kukurydza.

We wrześniu miałam okazję odwiedzić to gospodarstwo i przyjrzeć się uprawom. Wyglądały bardzo przyzwoicie. Zapytałam Kate Danne, która wraz z ojcem zarządza gospodarstwem o średnie plony jakie uzyskują w tym sezonie.

-Obecnie średnio gospodarstwo zbiera 255 bushels/acre (co stanowi około 17t ziarna/ha przy wilg. 15 proc.). Wszystkie siane odmiany kukurydzy są genetycznie modyfikowanymi mieszańcami typu Stacked (Bt and HT).Takie rośliny są w pełni odporne na omacnicę prosowiankę i zachodnią korzeniową stonkę kukurydzianą, jak również na glifosat. Między innymi dzięki temu, nasze plony wzrosły o około 30 bushels/acre (o 2t/ha) w ciągu ostatnich 5 lat. Obecnie ziarno zbierane jest przy wilgotności średnio 22 proc. To efekt głównie bardzo ciepłego i suchego września, który u nas taki bywa praktycznie co roku – piszę portalowi farmer.pl Kate Danner.

Gleby w gospodarstwie są bardzo żyzne (gospodarstwo położone jest w linii prostej około 10 km (czyli w dorzeczu) od rzeki Missisipi. Dzięki takiemu położeniu nie ucierpiało ono także znacząco z powodu suszy jaka doskwierała w tym sezonie wielu farmerom w stanach Illinois i Iowa.
Zadałam pytanie jak przygotowują glebę do siewu kukurydzy.

- Przygotowanie gleby do siewu kukurydzy zależy od tego, czy przedplonem była soja czy kukurydza. Zdecydowanie łatwiej jest siać kukurydzę po soi. Wiosną rozsiewamy przedsiewnie fosfor i potas i na ogół dajemy około 140 jednostek/acre roztworu bezwodnego amoniaku (nawóz, w postaci gazowej który zawiera 82 proc.N). Podczas aplikacji do gleby, szybko łączy się z wilgocią. Kukurydzę siejemy jak temperatura gleby osiągnie 55 stopni Fahrenheita (ok.12-13 st. C), zazwyczaj wypada to po połowie kwietnia. Żniwa zaczynają się pod koniec września i trwają czasem do listopada .