COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania odmian pszenżyta jarego w doświadczeniach porejestrowych. Zestawienie to zawiera wyniki plonowania większości odmian zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze. Wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych z doświadczeń rejestrowych. Przeanalizowano wyniki ze wszystkich prowadzonych doświadczeń, więc raczej nie powinny one ulec zmianie.

Wzorcem: w 2017 r. były: Mamut, Sopot, Mazur; 2016r.: Mamut, Sopot, Dublet; 2015 r. Sopot, Dublet, Milewo

- Na poziomie agrotechniki a1 (przeciętny poziom agrotechniki) plon wzorca wyniósł 70,2 dt/ha. Dla porównania w 2016 wzorzec plonował na poziomie 66,9 dt/ha, natomiast w 2015 r. 67,4dt dt/ha.

-Na poziomie a2 (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) wzorzec plonował na poziomie 74,4 dt/ha (w 2016 r. 71,2 dt/ha, 75,5 dt/ha w 2015r.)

Jak plonowały badane odmiany pszenżyta jarego w tym sezonie? Podajemy poniżej.

Na poziomie a1:

• Mamut - 101 proc. wzorca
• Sopot - 100 proc. wzorca
• Mazur - 99 proc. wzorca
• Dublet - 95 proc. wzorca
• Milewo - 94 proc. wzorca
• Milkaro - 94 proc. wzorca
• Puzon - 94 proc. wzorca

Na poziomie a2:

• Mamut - 101 proc. wzorca
• Sopot - 101 proc. wzorca
• Mazur - 98 proc. wzorca
• Dublet - 97 proc. wzorca
• Milewo - 97 proc. wzorca
• Puzon - 95 proc. wzorca
• Milkaro - 94 proc. wzorca

Podobał się artykuł? Podziel się!