W czerwcu rozpoczyna się kalendarzowe lato, żniwa coraz bliżej. Najwyższy zatem czas na odpowiednie przygotowanie obiektów przeznaczonych w gospodarstwie do składowania płodów rolnych. Choć generalne porządki przeprowadza się wcześniej - zaraz po opróżnieniu magazynów z przechowywanych zapasów, nie zwalnia to z obowiązku doprowadzenia pomieszczeń magazynowych do należytej czystości. Najpierw, ok. dwóch tygodni przed przystąpieniem do sprzątania w magazynie, warto wystawiać pułapki (np. feromonowe) na szkodniki. Dopiero potem należy rozpocząć oczyszczanie magazynu, usuwanie wszystkich niepotrzebnych sprzętów oraz przedmiotów, które w nim nagromadzono. W kolejnym etapie wkracza się z prostym, ale skutecznym narzędziem, jakim jest miotła. Wszystkie powierzchnie w magazynie muszą zostać oczyszczone. Zamiatając podłogę, nie zapominajmy o omieceniu ścian, pęknięć, szczelin. Miotła nie powinna ominąć gzymsów, elementów konstrukcyjnych, zasypu czy przenośników itd. będących w systemach transportowych oraz systemu rozprowadzającego powietrze, jeśli pomieszczenia w takie są wyposażone. Zwrócić uwagę trzeba też na systemy wentylacyjne, a miejsca trudno dostępne, np. pod maszynami, można posprzątać odkurzaczem. Śmieci po sprzątaniu magazynu najlepiej spalić lub wcześniej zalane wapnem gaszonym zakopać.

BLOKADA WEJŚCIA DLA SZKODNIKÓW

Po oczyszczeniu magazyn trzeba w miarę możliwości zabezpieczyć przed dostaniem się do wnętrza szkodników i zniwelować do minimum możliwość ich namnażania. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, aby w magazynie było jak najmniej zakamarków, które stanowią dogodną kryjówkę dla szkodników i umożliwiają im swobodny rozwój. Już kilka sztuk osobników dorosłych w krótkim czasie daje początek kolejnemu pokoleniu, które zacznie się szybko namnażać. Jeśli np. kabel elektryczny od oświetlenia poprowadzony jest wzdłuż ściany/sufitu, to wypełnia się (najlepiej trwałą zaprawą) szczelinę pomiędzy nim, a powierzchnią, do której jest przytwierdzony. Uzupełnić też trzeba wszystkie braki w ścianach czy posadzce - dotyczy to także ujścia otworów instalacyjnych, które muszą być wypełnione.