Z terminu przedwschodowego odchwaszczania kukurydzy można przejść "gładko" do zabiegów nalistnych. Wszystkie preparaty o działaniu doglebowym opisano w numerze 2. Farmera. Jeżeli części z nich nie wykorzystano bezpośrednio po siewie, to można je zastosować także nalistnie. Należą do nich Click 500 SC, Guardian Max 840 EC, ich mieszanina zbiornikowa oraz o identycznym składzie mieszanina fabryczna pod handlową nazwą Guardian CompliteMix 664 SE, ponadto Lumax 537,5 SE i Successor T 550 SE.

Wymienionych środków nie należy stosować w momencie wschodów kukurydzy, zabieg należy wykonać nieco później, ale nie po przekroczeniu fazy trzech liści. Successor 600 EC i jego odpowiednik Traxor 600 EC można stosować po siewie i bez przerwy do 4 liścia kukurydzy. Bardziej skomplikowane i mniej zrozumiałe są oficjalne zalecenia pendimetaliny. W formie dwóch preparatów (Golden Pendi 330 EC, Stomp 400 SC) jest zalecana tylko po siewie, natomiast jako Pendigan 330 EC można ją także stosować w fazie od 1. do 2. liścia.

Należy zaznaczyć, że wszystkie preparaty zalecane zarówno do zabiegów doglebowych, jak i nalistnych z zasady są herbicydami działającymi przez glebę. Dlatego stosując je nalistnie, należy wykonywać zabiegi na wilgotną glebę. W momencie oprysku chwasty powinny być w jak najmłodszych fazach rozwojowych o jeszcze słabo wykształconym systemie korzeniowym.

Typowe preparaty nalistne zamieszczono w tabeli. Ilustruje ona zarówno możliwość stosowania herbicydów pojedynczych, jak i ich mieszanin. Aktualne zalecenia to minimalnie poszerzony program z ubiegłego sezonu. Poszerzono go o jedną interesującą fabryczną mieszaninę. To trójskładnikowy preparat Maister Power 42,5 OD zawierający foramsulfuron i jodosulfuron metylosodowy (substancje czynne znane z preparatu Maister 31 OD) oraz tienkarbazon metylu (jeden ze składników preparatu Adengo 315 SC). Substancje czynne zostały tak dobrane, że preparat zwalcza szeroki zakres chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych z gatunkami prosowatymi i perzem włącznie. Maister Power 42,5 OD należy stosować nalistnie, ale niezbyt późno, ponieważ wykazuje także działanie doglebowe. Niszczy także chwasty kiełkujące i wschodzące.