Dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kukurydza potrzebuje określone ilości mikroelementów. Najbardziej wrażliwa jest na niedobór cynku oraz boru.

Cynk
Pierwiastek ten odpowiedzialny jest w roślinie za szereg procesów fizjologicznych. Bierze między innymi udział w syntezie auksyn. Zastosowany we wczesnych fazach rozwojowych stymuluje podziały komórkowe i wzrost wydłużeniowy systemu korzeniowego. Cynk wpływa także na wzrost aktywności anhydrazy węglanowej i zwiększa wydajność fotosyntezy. Rośliny dobrze odżywione tym mikroelementem lepiej wykorzystują azot. Niedobór ujawnia się w postaci rozległych białych lub białoróżowych pasów po obu stronach głównego nerwu liścia. Czasami występuje żółte lub białe zabarwienie całej powierzchni najmłodszych liści oprócz nerwu środkowego. Powierzchnia asymilacyjna zmniejsza się, skracają się międzywęźla, co sprawia roślina ma karłowaty pokrój. Później pojawiają się nekrozy na starszych liściach, opóźnia się wyrzucanie wiech i kwitnienie, a nasiona przybierają odcień szarawy. 

Bor
Bor bierze udział w kształtowaniu struktury ścian komórkowych, kontroluje aktywność auksyn. Największa wrażliwość kukurydzy na bor rozpoczyna się 2 tygodnie przed kwitnieniem. Niedobór w tym okresie skutkuje nieprawidłowym przebiegiem procesów zawiązywania ziarniaków. W efekcie kolby są słabo wykształcone, o nierównomiernym przebiegu rzędów i są szczerbate (ubytki w uziarnieniu).

Duże znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kukurydzy mają także:

Miedź
Niedobór miedzi uwidacznia się na młodych liściach. Powoduje on ich bielenie, natomiast starsze liście stają się chlorotyczne. Miedź zwiększa efektywność nawożenia azotem. Wzmacnia tkanki mechaniczne i przewodzące, wpływa na produkcję i żywotność pyłku.

Żelazo
Niedobor żelaza zazwyczaj spotykane są na glebach świeżo wapnowanych o odczynie powyżej pH 7,0. Związane jest to z ograniczoną dostępnością tego składnika z gleby. Pierwsze objawy niedoboru żelaza pojawiają się na młodszych liściach w postaci ich intensywnego bielenia. Wzrost roślin jest ograniczony.

Mangan
Podobnie jak w przypadku większości mikroelementów niedobór manganu pojawia się najczęściej na glebach o uregulowanym odczynie, świeżo wapnowanych lub organicznych. Jego niedobór objawia się w postaci blado żółtej chlorozy pomiędzy żyłkami liści.

Skutecznym sposobem pełnego realizwoania potrzeb kukurydzy jest dokarmianie dolistne. Standardem w takim nawożeniu jest kilkukrotna aplikacja nawozami dolistnymi, z naciskiem na nawozy, z wysokią zwartością cynku oraz boru.  

Podobał się artykuł? Podziel się!