Produkcja jęczmienia w sezonie 2010/11 prognozowana jest na 124,3 mln t, w ubiegłym sezonie oceniano ją na 149,7 mln t. Zboża paszowe prognozuje się na 1088,6 mln t. W sezonie 2009/10 oceniono je na 1107,9 mln ton wobec 1109,4 mln ton w poprzednim sezonie.

Światowa podaż pszenicy, jak podaje Krajowa Federacja Producentów Zbóż, w sezonie 2010/11 prognozowana jest w tym miesiącu na poziomie wyższym o 4,9 mln ton - uwzględnia się w ten sposób wzrost zapasów początkowych w krajach UE-27 związany z mniejszym wykorzystaniem paszowym w sezonie 2009/10 oraz większą produkcją w Australii, Pakistanie, Brazylii i Ukrainie.

Przewidywane zbiory w Australii zostały oszacowane na 1,5 mln t więcej po doniesieniach o większych plonach we wschodniej części kraju. Niedawno jednak obfite opady deszczu w tych samych regionach zmniejszyły przewidywania odnośnie wielkości produkcji i obniżyły jakość pszenicy. Oficjalne rządowe statystyki w Pakistanie i w Kanadzie mówią o większej produkcji w tych krajach, o 1,3 mln t i 1 mln t odpowiednio.

Prognoza produkcji w Brazylii została zwiększona o 0,4 mln t, ponieważ korzystna, sucha pogoda podczas żniw wpłynęła na wzrost zbiorów. Według ostatnich danych rządowych, wielkość produkcji na Ukrainie rośnie o 0,2 mln t. Powyższe wzrosty są częściowo pomniejszane o 0,5 mln t spadek produkcji w Rosji.

Podobał się artykuł? Podziel się!