W porównaniu z październikiem odnotowano na obu rynkach wzrost cen prawie wszystkich podstawowych zbóż. Zmalały jedynie ceny owsa w skupie oraz żyta i pszenżyta na targowiskach. Na obu rynkach wzrosły ceny ziemniaków - podaje GUS.

Ceny pszenicy w skupie wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem do 97,07 zł/dt, o 4,9%, a w odniesieniu do listopada 2011 r. były wyższe o 29,9 proc. Natomiast na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 98,03 zł, tj. o 1,8 proc. więcej niż przed miesiącem i o 12 proc. więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 72,67 zł/dt, tj. tyle samo co w październiku, ale o 7,5 proc. mniej niż w tym samym okresie ub. roku. Ceny jęczmienia w skupie wzrosły w odniesieniu do października br. do poziomu 83,03 zł/dt o 0,4 proc. i były o 13 proc. wyższe niż przed rokiem. W listopadzie 2011 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 82,56 zł/dt, a owies kosztował w sprzedaży targowiskowej 737 zł/t.

Jak informuje GUS za ziemniaki w skupie płacono 27,57 zł/dt, natomiast na targowiskach 60,01zł/dt. W skali miesiąca na obu rynkach wzrost cen wyniósł odpowiednio 5,1 i 4,6 proc., natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. ceny skupu ziemniaków były wyższe o 15,8 proc., ale na targowiskach zmalały o 2,1 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!