Nawet w pustym silosie na łączeniach blach, w szczelinach, mogą pozostać fragmenty ziaren. Stanowią one wystarczającą bazę żywieniową dla nielicznych (na razie) szkodników. Również w nieoczyszczonych urządzeniach transportowych, takich jak przenośniki czerpakowe, ślimakowe, występuje wystarczająca ilość pokarmu dla zachowania obecności roztoczy i owadów szkodliwych.

Szkodniki magazynowe są bardzo płodne. Od jednej pary wołków po sześciu pokoleniach może powstać ponad 8 mln szt. potomstwa, z których każde zjada dziennie około 0,5 mg ziarna.

Chrząszcze wołka zbożowego żyją przeciętnie 150 dni, a więc w ciągu swego życia potomne wołki mogą zjeść ponad 6 ton ziarna zbóż.

Gryzonie charakteryzują się największą płodnością wśród ssaków. Ciąża u szczura wędrownego trwa 21-23 dni.

Samica rodzi najczęściej 3 do 6 razy w roku, przy czym każdy miot liczy 7-8 (nawet do 12) młodych. Dojrzałość płciową osiągają one w wieku 3-4 miesięcy, a żyją najczęściej 12-18 miesięcy.

Szkodniki zjadają produkty magazynowe, ale straty nie ograniczają się tylko do tego. Ziarno ulega zanieczyszczeniu wylinkami, trupami i kałem. Rozkruszki wprowadzają wydzieliny swoich gruczołów łojowych, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt domowych. Wołek zbożowy, trojszyki czy kapturnik zbożowiec rozpoczynają żerowanie od części zarodkowej ziarniaka, co powoduje jego zamieranie. Obecność szkodników w przechowywanym ziarnie doprowadza także do jego zawilgocenia i zagrzania, co pogarsza warunki dalszego składowania.

Ziarno jest także infekowane mikroorganizmami przenoszonymi na ciele szkodników i obecnymi w ich kale.

W wyniku rozwoju bakterii i grzybów pleśniowych następują poważne zmiany organoleptyczne. Nasiona zmieniają zapach i barwę. Grzyby pleśniowe (w przeciwieństwie do mikroflory polowej) wnikają głęboko do wnętrza ziarniaków, co zwykle prowadzi do ich nieodwracalnego zniszczenia. Najczęściej atakują bowiem zarodek, który zawiera więcej wody niż inne części ziarniaka.

Jego zniszczenie jest równoznaczne z dyskwalifikacją ziarna jako materiału siewnego.

Chcąc zapobiec stratom magazynowym podczas długotrwałego przechowywania, wszystkie magazyny i urządzenia przeładunkowe trzeba dokładnie oczyścić przed zbiorami. Opróżnione z resztek zeszłorocznego ziarna pomieszczenia i silosy należy skrupulatnie obmieść, zbierając ze ścian, okien, kanałów wentylacyjnych, wszelkie "pajęczyny" po motylach oraz śmieci i pył z podłogi. Magazyn płaski warto również wybielić wapnem gaszonym. Osuszy ono i odkazi powierzchnie ścian.