Po tegorocznej zimie, a właściwie po krótkim styczniowym spadku temperatur do około -20 st. C stan plantacji przewódek (odmian zbóż jarych sianych późną jesienią) był na tyle słaby, że większość z tych upraw musiała zostać zlikwidowana. Przewódki siane czy to w listopadzie czy też w grudniu nie przetrwały tak silnego mrozu, który w wielu regionach przyszedł zanim na polach pojawiła się okrywa śnieżna. Uszkodzenia pozimowe roślin były na tyle duże, że wpłynęły one znacząco na uzyskane z tych upraw plony.

Zależność tą potwierdzają badania COBORU, które prowadzi badania (w ramach PDO) pod kątem przydatności odmian przewódkowych do siewów późnojesiennych. Wyniki plonowania tych upraw zestawiane są razem z wynikami plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej sianej podobnie jak przewódki po 10 listopada.

Według badań tegoroczny plon odmian przewódkowych oscylował na poziomie 50 proc. ustalonego przez COBORU wzorca. Należy tu zaznaczyć, że tegoroczny wzorzec dla siewów opóźnionych (średni plon z odmian ozimych: RGT Kilimanjaro, Patras) prowadzony przy intensywnej agrotechnice plonował na poziomie 78 dt/ha (w 2015r. plonował 97,9 dt/ha, w 2014r. 96,1 dt/ha).

Na podstawie tego niekorzystnego dla przewódek sezonu, nie należy jednak rezygnować z siewu przewódek. W przeciętne zimy odmiany takie zimują dobrze i na wiosnę ich stan jest zadowalający. Zazwyczaj plonują dużo wyżej niż odmiany jare siane w terminach typowo wiosennych i plon ich nie odbiega znacząco od plonu odmian pszenicy ozimej sianej w terminie opóźnionym.

Warto tu jeszcze zaznaczyć, że w tym sezonie wielu rolników, którzy po ustąpieniu styczniowych mrozów potrafili szybko trafnie ocenić zły stan plantacji ozimin, decydowała się na siew odmian przewódkowych jeszcze w lutym. Warunki glebowe podczas siewu były na tyle dobre, że tak wcześnie zasiane rośliny lepiej się korzeniły i dzięki temu okazały się nieco mniej wrażliwe na susze. To pozwoliło, że plantacje takie plonowały ostatecznie wyżej w porównaniu do plantacji odmian jarych sianych w terminach typowo wiosennych.

Poniżej podajemy plon badanych przez COBORU odmian przewódkowych pszenicy jarej wysianej w terminie listopadowym:
Wzorzec -78 dt/ha (średni plon z odmian ozimych: RGT Kilimanjaro, Patras)

• Goplana (52 proc. wzorca),
• Tybalt (50 proc. wzorca),
• Harenda (50 proc. wzorca),
• Mandaryna (44 proc. wzorca),
• Kamelia (40 proc. wzorca),
• Serenada (34 proc. wzorca).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!