Przewódki są zazwyczaj wysiewane po uprawach późno schodzących z pól. Można je wykorzystać, kiedy jesienią występował deficyt wody, co uniemożliwiało wykonanie zabiegów uprawowych pod oziminy. Są to odmiany zbóż jarych. Szereg z ostatnio wyhodowanych wykazuje mniejszą wrażliwość na niskie temperatury, co umożliwia wykorzystanie ich do siewów późnojesiennych.

Przewódki dobrze wykorzystują zapasy wody pozimowej. Dzięki silniej rozwiniętemu systemowi korzeniowemu niż u roślin z siewu wiosennego, mniej odczuwaja skutki okresów posusznych, często występujących w maju i czerwcu. W wyniku dłuższej wegetacji i dobrej mrozoodporności dojrzewają na równi z odmianami ozimymi, a nawet wcześniej. Dzięki temu po zbiorze pole można wykorzystać np. pod rzepak, co w przypadku zasiewów wiosennych nie zawsze jest możliwe. Zaletą przewódek jest możliwość obsiania większych areałów pól jeszcze jesienią i uniknięcie spiętrzenia prac na wiosnę.

W przypadku gleb lżejszych, gdzie okresowo występują susze, nastawienie się na uprawę przewódek wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Jest ona łatwiejsza w zachodnich rejonach kraju, gdzie zimy są łagodniejsze i gdzie przeważnie występują problemy z suszą. Na wschodzie Polski uprawa przewódek jest bardziej ryzykowna z uwagi na ostrzejszy przebieg zim. W warunkach lekkich zim, późnojesienny termin siewu przewódek jest korzystny. Rośliny przeżywają przerwę wegetacyjną w fazie szpilkowania, mają tym samym więcej czasu na wzrost wegetatywny wiosną, ale jednocześnie są bardziej narażone na silną konkurencję ze strony chwastów.

Termin siewu, warunki pogodowe i faza rozwoju roślin determinują czas wykonania zabiegu odchwaszczania. Siejąc przewódki w warunkach uprawy uproszczonej, niezniszczone chwasty w uprawie można zwalczać herbicydami zawierającymi s.cz. glifosat. Można to zrobić w dwóch terminach: przed siewem, lub po siewie przewódek. Stosując je przed siewem, po wykonaniu zabiegu konieczny jest czas na zadziałanie preparatu. Glifosat można zastosować po siewie, ale przed wschodami roślin uprawnych. W tym przypadku należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby nasiona były równomiernie umieszczone w glebie i równo przykryte ziemią. Decydujący wpływ na możliwość wykonania zabiegu mają panujące warunki pogodowe. Obniżone temperatury wydłużają czas oczekiwania na efekt działania preparatów.