Na plantacjach o dobrej kondycji, intensywnie nawożonych nawozami azotowymi, narażonych na wyleganie uzasadnione jest stosowanie regulatorów wzrostu, ale już po całkowicie zakończonym procesie krzewienia. Zabiegi przy użyciu retardantów mają na celu skrócenie i usztywnienie źdźbła, by ostatecznie zapobiegać wyleganiu zbóż. Należy je wykonywać począwszy od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31). 

Aktualne zalecenia stosowania retardantów podajemy w załączniku. 

Typowe regulatory wzrostu dopuszczone dla zbóż oparte są na zaledwie kilku substancjach czynnych. Należy podkreślić, że są one jedynymi środkami ochrony roślin, które w sposób bezpośredni wpływają na rozwój rośliny uprawnej. To bardzo istotne, ponieważ stosowanie ich to ingerencja w procesy życiowe rośliny. Muszą być stosowane precyzyjnie. Podstawowym elementem jest dobór terminów pod względem faz rozwojowych oraz szczególne zwrócenie uwagi na stosowanie ich w mieszaninach.
Nie można również pominąć takich elementów, jak odpowiednio dobrana wysokość dawki i warunki klimatyczne, w jakich dokonuje się zabiegu.

Praktycznie mamy do dyspozycji zaledwie pięć substancji czynnych. Podzielić można je na dwie grupy.

Inhibitory syntezy giberelin

Jedną z nich są inhibitory syntezy giberelin, które reprezentowane są przez cztery związki.
Pierwszym przedstawicielem tej grupy był i nadal jest chlorek chlor(o)choliny, zwany także chlorkiem chlor(o)mekwatu. W różnych publikacjach spotykane są nazwy z dodatkowym „o”. W sumie są to synonimy tej samej substancji czynnej, której piątą, najbardziej popularną nazwą jest potocznie używany skrót CCC. Kilkanaście zarejestrowanych środków na bazie tej substancji stosunkowo mało się różni. Wszystkie są produkowane w formie użytkowej „SL”, a ilość substancji czynnej waha się w granicach od 620 do 750 g/l preparatu.

Z tej samej grupy pochodzi zdecydowanie młodszy trineksapak etylu, który szybko opanował rynek i aktualnie jest oferowany już w ponad 30 produktach. Środek ten bazuje na preparatach zawierających 250 g s.cz./l preparatu i uzupełniony jest trzema środkami zawierającymi 170 g s.cz./l.